Voor wie geen roze bril, maar helderheid over geldzaken wil.
Trefwoord: F

Factorkosten

Dit zijn de kosten van de (productie)factoren die worden gemaakt om te kunnen produceren. De berekening is: Factorkosten = loon + interest + pacht + winst. Oftewel: het totaal van de beloningen van de productfactoren (KANO).

2018-05-21T15:15:29+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Faillissement

Een onderneming gaat failliet als het langdurig niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Simpel gezegd kan een onderneming niet meer blijven bestaan, omdat er onvoldoende geld wordt verdiend. Een rechter spreekt een faillissement uit. In economische termen wordt de onderneming geliquideerd. Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, […]

2018-05-21T15:11:41+01:00Categorie: Ondernemen & Financiën|Tags: , |

Francois Quesnay

De naam van Francois Quesnay (spreek uit: kèné) is onlosmakelijk verbonden met de economische kringloop. De kringloop is een van de oudste en eerbiedwaardigste instrumenten van ons vak en om de bedenker kunt u eigenlijk niet heen. Wel zag Quesnay’s kringloop er iets anders uit dan de onze. In plaats […]

2015-12-01T02:40:03+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Freerider-probleem

Het freerider-probleem wordt ook wel freerider-gedrag genoemd. Dit is de mogelijkheid dat actoren zich economische baten weten toe te eigenen zonder dat ze in de kosten meedelen, of dat ze gegeven een bepaalde bate hun inspanningen of andere kosten proberen te minimaliseren. Het freerider-probleem doet zich o.a. voor bij teamproductie. […]

2016-04-10T12:18:09+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Frictiewerkloosheid

Werkloosheid als gevolg van wrijving op de arbeidsmarkt: de periode tussen het ontstaan van de vacature en het vervullen ervan. Je kunt hier denken aan de periode tussen het behalen van je diploma en het vinden van een baan.

2018-05-21T15:15:28+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Fusie

Het samengaan (versmelten) van twee of meer ondernemingen tot één nieuwe onderneming. Dit is iets anders dan een overname. Bij een overname is er geen sprake van samensmelting, maar dan neemt een bedrijf een ander bedrijf over.

2018-05-21T15:15:28+01:00Categorie: Ondernemen & Financiën|Tags: , |

Fysiocraten

Een economische stroming die is ontstaan in de 18e eeuw. De grondlegger van deze stroming is de Franse econoom Francois Quesnay. De fysiocraten hadden als uitgangspunt dat de natuur en de primaire sector de bron van alle welvaart was. Deze stroming ging tegen de leer van de mercantilisten in, die […]

2018-05-21T15:16:41+01:00Categorie: Economie|Tags: , |
Deze website gebruikt cookies. Akkoord