Voor wie geen roze bril, maar helderheid over financiën wil.
Trefwoord: G

Gedragsvergelijking

Een gedragsvergelijking beschrijft hoe gezinnen, bedrijven of de overheid reageren op een verandering van een economische grootheid. Een voorbeeld van een economische grootheid is het nationaal inkomen. Wanneer het nationaal inkomen stijgt, gaan gezinnen vaak meer consumeren. Door middel van een gedragsvergelijking wordt […]

2018-05-21T15:16:41+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS)

De oprichting van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten was het gevolg van de opheffing van de Sovjet-Unie op 21 december 1991. Op deze datum kwamen tijdens een bijeenkomst in Alma Ata (Kazachstan) elf van de vijftien Sovjetrepublieken bijeen en werd beslist dat dat de ontmanteling van de Sovjet-Unie op een […]

2018-05-21T15:16:37+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Gemengde economie

Economisch systeem waarbij de productie in principe aan particuliere bedrijven wordt overgelaten, maar waarbij de overheid ook een deel van de productie voor haar rekening neemt.

2018-05-21T15:16:37+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Gezinsconsumptie

Dit zijn alle uitgaven van een gezin/huishouden aan consumptiegoederen. Anders gezegd zijn dit alle uitgaven die een huishouden niet uitgeeft aan belastingen en sparen.De gezinsconsumptie wordt in de economische kringloop aangeduid met de afkorting C.

2018-05-21T15:16:36+01:00Categorie: Economie|Tags: , |
Deze website gebruikt cookies. Akkoord