Voor wie geen roze bril, maar helderheid over geldzaken wil.
Trefwoord: H

Halffabricaat

Het halffabricaat is een product dat al bewerkt is, maar nog niet af. Om van een halffabricaat een eindproduct te maken, moeten nog één of meerdere bewerkingsslagen worden gedaan.

2018-05-21T15:31:38+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Handelingsbekwaamheid

Iemand die voor de wet rechtshandelingen mag verrichten. De persoon kan de gevolgen van een overeenkomst goed inschatten. Met andere woorden: een kind van twaalf mag nog geen huis kopen, omdat het nog niet handelingsbekwaam is.

2018-05-21T15:16:34+01:00Categorie: Hypotheek|Tags: , |

Hoeveelheidskartel

Dit is een samenwerking tussen oligopolisten waarbij afspraken worden gemaakt over de productie. Als de productie van goederen wordt beperkt zal de prijs kunstmatig hoog worden gehouden. Immers: als de vraag hoger is dan het aanbod zal de prijs van een product stijgen.

Er is tevens een tweede definitie van productiekartel. […]

2018-05-21T15:16:33+01:00Categorie: Economie|Tags: , , |

Hold-up probleem

Nadat er geïnvesteerd is in een samenwerkingsverband kan één van de partijen proberen een voor hem gunstiger verdeling van kosten en baten afdwingen dan van tevoren was afgesproken. Die mogelijkheid ontstaat doordat de andere partij inmiddels heeft geïnvesteerd in het samenwerkingsverband (transactie- of relatiespecifieke investeringen). (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie. […]

2016-04-10T12:17:46+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Hyperinflatie

Zeer hoog tempo van inflatie. Een voorbeeld van een periode waarin hyperinflatie optrad was in Duitsland in 1923. De inflatie was zo hoog dat je beter een muur kon behangen met geld dan met behang, omdat de waarde van het behang hoger was dan de waarde van […]

2018-05-21T15:16:32+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Hypotheek

Een hypotheek of hypothecaire lening is een geldlening met een lange looptijd voor een onroerend goed met ditzelfde onroerend goed als onderpand (bijvoorbeeld een huis, een kantoorpand, een fabriek). Als de lening niet kan worden voldaan legt de bank beslag op het onroerend goed (de bank legt dan beslag op […]

2018-05-21T15:16:32+01:00Categorie: Hypotheek|Tags: , |

Hypotheekgever

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is de huiseigenaar de hypotheekgever en niet de bank.  Dat komt omdat de huiseigenaar zijn onroerend goed in onderpand geeft aan de bank. Wanneer een huiseigenaar zijn betalingsverplichtingen niet meer na kan komen, heeft de hypotheeknemer […]

2018-05-21T15:16:31+01:00Categorie: Hypotheek|Tags: , |

Hypotheeknemer

De hypotheeknemer is de bank of andere instelling die geld uitleent tegen het verkrijgen van hypothecaire zekerheid. Deze hypothecaire zekerheid houdt in dat het onroerend goed als onderpand dient. De hypotheeknemer is dus de partij die de lening verstrekt.

2018-05-21T15:16:31+01:00Categorie: Hypotheek|Tags: , |
Deze website gebruikt cookies. Akkoord