Voor wie geen roze bril, maar helderheid over financiën wil.
Trefwoord: I

Institutie

Door mensen ontworpen beperkingen die structurerend zijn voor hun economische, sociale en politieke gedrag. Instituties kunnen zowel formeel (besluitvormingsregels, wetten, regelgeving) als informeel (gedragsregels, gezamenlijke gewoonten) van aard zijn. Tot instituties worden ook gerekend maatschappelijke organisatievormen, zoals: vakbond, kerk, politieke partij, de SER. (Bron: […]

2016-10-17T01:05:33+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Interventieprijs

Interventieprijs is de minimale prijs die voor een (agrarisch) product moet worden betaald. Deze minimumprijs voor agrarische goederen wordt jaarlijks vastgesteld door de Europese Unie (EU) en heeft als doel de agrarische sector van een redelijk inkomen te voorzien. Het bepalen van interventieprijzen is onderdeel […]

2018-05-21T15:18:09+01:00Categorie: Economie|Tags: , |
Deze website gebruikt cookies. Akkoord