Voor wie geen roze bril, maar helderheid over financiën wil.
Trefwoord: L

Leges

Een ander woord voor leges is schrijfkosten. Dit zijn betalingen die aan de overheid worden gedaan in ruil voor een door de overheid geleverde individuele dienst. Onder leges valt het verstrekken van kopieën van overheidsstukken (bijv. uittreksel uit het bevolkingsregister), het leveren van andere overheidspapieren (paspoort, rijbewijs) en het leveren […]

2018-05-21T15:18:01+00:00Categorie: Economie|Tags: , |

Léon Walras

Marie Esprit Léon Walras werd in 1834 geboren in Normandië. Het leek er aanvankelijk niet erg op dat hij een befaamd econoom zou worden. Hij ontving een opleiding tot mijningenieur en ontpopte zich vervolgens tot schrijver van een niet erg geslaagde roman en enkele verhalen. Zijn vader, Antoine Auguste, was […]

2016-10-17T01:03:38+00:00Categorie: Economie|Tags: , |

Lijfrente

Lijfrente of lijfrenteverzekering is een manier om je te verzekeren van extra inkomen op een bepaald moment. Bij lijfrente betaal je periodiek of eenmalig premie aan verzekeringsmaatschappij. Door premie te betalen bouw je lijfrente op die vanaf een afgesproken moment wordt uitgekeerd. De meeste mensen sluiten een lijfrenteverzekering af als […]

2018-05-21T15:11:48+00:00Categorie: Verzekeren|Tags: , |

Liquide middelen

Liquide middelen betekent niets meer of minder dan al het contante geld in kas en op de bankrekening(en) van een onderneming dat gebruikt kan worden om betalingen mee te kunnen doen. Met liquide middelen kan contant worden betaald aan de kassa, worden gepind met een bankpas of worden overgeschreven door […]

Liquiditeitsbegroting

Een liquideitsbegroting of liquiditeitsprognose geeft alle in- en uitgaande geldstromen van een onderneming weer, meestal per maand of kwartaal. In de financiële wereld worden ‘geldstromen’ vaak cashflow genoemd, vandaar dat ook wel een cashflowbegroting wordt genoemd.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe een liquiditeitsbegroting moet worden opgesteld, waar rekening mee moet […]

Loon-prijsspiraal

De loon-prijsspiraal is het verschijnsel dat loon- en prijsstijgingen elkaar versterken. Op basis van afspraken tussen werknemers– en werkgeversorganisaties stijgen lonen met enige regelmaat. Deze afspraken staan vastgelegd in een Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Een veel voorkomende reden van loonstijgingen […]

Loonbelasting

Iemand die in loondienst is, betaalt loonbelasting. Ook uitkeringsgerechtigden betalen loonbelasting over de uitkering die ze ontvangen. Mensen in loondienst en uitkeringsgerechtigden dragen de loonbelasting niet zelf af. Werkgevers en uitkeringsinstanties houden maandelijkse automatisch een deel van het brutoloon in. Aan het eind van het jaar wordt de ingehouden […]

2018-05-21T15:31:34+00:00Categorie: Belasting|Tags: , |

Loonsom

Er zijn twee verschillende uitleggen te vinden in de literatuur.1. Dit is het totaal van alle jaarlonen van werknemers in een land;2. Dit is het totaal van alle jaarlonen plus sociale premies die door de werkgevers worden betaald aan de werknemers.

De tweede uitleg is het meest secuur, alhoewel met de […]

2018-05-21T15:20:18+00:00Categorie: Economie|Tags: , |
Deze website gebruikt cookies. Akkoord