Voor wie geen roze bril, maar helderheid over geldzaken wil.
Trefwoord: M

Maatschappelijke kosten

Opgeofferde waarden: geld, maar ook: tijd, moeite, energie of milieuwaarden. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie. Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken, Bussum: Coutinho, tweede bijdruk 2014)

2018-05-21T15:20:17+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Macro-economie

Onderdeel van de economische wetenschap dat zich bezighoudt met het economisch gedrag van mensen of bedrijven op nationale of internationale schaal. Kenmerk van de macro-economie is dat ze zich bezighouden met de bestudering van economische systemen als geheel.

Simpel gezegd: Macro-economie bestudeert alle economische activiteiten op landelijk en internationaal niveau.

2018-05-21T15:20:17+01:00Categorie: Economie|Tags: , , |

Macro-economische identiteit

Een heel moeilijk woord voor de onderstaande vergelijkingen:Y = C + S + BY = C + I + O + E – M

Deze vergelijkingen komen ‘noodzakelijkerwijze’ tot stand. Het nationaal inkomen (Y) kan namelijk in de economische kringloop nergens anders aan worden uitgegeven dan aan consumptie (C), sparen (S) […]

2018-05-21T15:20:17+01:00Categorie: Economie|Tags: , , |

Marginale consumptiequote (c)

De marginale consumptiequote (c), ook wel de marginale geneigdheid tot consumeren (MGC), is het getal dat aangeeft hoeveel consumenten bij extra inkomen consumeren. Dit getal geeft dus aan wat er bij een toename van inkomen meer wordt uitgegeven aan consumptiegoederen. Wanneer je inkomen met € 100 toeneemt […]

2018-05-21T15:20:17+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Marginale spaarquote (s)

De marginale spaarquote (s), ook wel de marginale geneigdheid tot sparen (MGS), is het getal dat aangeeft hoeveel consumenten sparen bij extra inkomen. Dit getal geeft dus aan wat er bij een toename van inkomen meer aan besparingen opzij wordt gezet. Als je inkomen met € 100 toeneemt en je […]

2018-05-21T15:31:30+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Marktmechanisme

Marktmechanisme is het vrije spel van vraag en aanbod in een economie. Dit verschijnsel of deze wetmatigheid zorgt ervoor dat de markt vanzelf zorgt voor voldoende afstemming tussen de gevraagde en aangeboden hoeveelheid producten en diensten. De prijs van een goed speelt hierbij de voornaamste rol. Marktmechanisme wordt ook wel […]

2018-05-21T15:20:16+01:00Categorie: Economie|Tags: , , |

Max Weber

De in 1864 in Erfurt geboren Duitse socioloog en econoom Max Weber was bijzonder in het verschijnsel religie geïnteresseerd. Overigens had hij belangstelling voor bijna alles en maakte ook serieus werk van zijn interesses. Geen wonder dat hij op den duur volkomen overspannen raakte en twintig jaar lang niet normaal […]

2015-12-01T17:14:34+01:00Categorie: Economie|Tags: , , |

Mercantilisme

Het mercantilisme is een economische stroming die is ontstaan in de 17e eeuw. De Mercantilisten zagen de internationale handel als de grootste bron van welvaart, waarbij rijkdom werd gemeten in hoeveelheden goud en zilver. Het streven was meer te exporteren dan te importeren met als doel de goud- en zilvervoorraden […]

2018-05-21T15:20:14+01:00Categorie: Economie|Tags: , |
Deze website gebruikt cookies. Akkoord