Voor wie geen roze bril, maar helderheid over financiën wil.
Trefwoord: Macro-economie

Aanbodeconomen

Aanbodeconomen richten hun aandacht vooral op de problemen die zich voordoen bij de hoeveelheid, kwaliteit en ontwikkeling van de productiefactoren die de productiecapaciteit bepalen. Aanbodeconomen worden ook wel aanbodgerichte economen, Klassieke School of supply side economists genoemd.

Grondleggers (aanbod)economie

Een aantal geleerde aanbodeconomen werd als grondlegger van […]

2018-05-21T15:12:32+00:00Categorie: Economie|Tags: , , |

Macro-economie

Onderdeel van de economische wetenschap dat zich bezighoudt met het economisch gedrag van mensen of bedrijven op nationale of internationale schaal. Kenmerk van de macro-economie is dat ze zich bezighouden met de bestudering van economische systemen als geheel.

Simpel gezegd: Macro-economie bestudeert alle economische activiteiten op landelijk en internationaal niveau.

2018-05-21T15:20:17+00:00Categorie: Economie|Tags: , , |
Deze website gebruikt cookies. Akkoord