Voor wie geen roze bril, maar helderheid over financiën wil.
Trefwoord: Micro-economie

Aanbodoverschot

Er is sprake van een aanbodoverschot als er meer goederen of diensten worden aangeboden dan er worden gevraagd op een markt. Er zijn meerdere redenen voor een overschot aan aanbod. Een reden is dat de prijs van een goed of dienst te hoog is, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een door de overheid (of andere institutie) ingestelde minimumprijs.

2018-05-21T15:12:31+00:00Categorie: Economie|Tags: , , |

Agency kosten

Agency kosten of Agency cost zijn de kosten die een principaal (opdrachtgever) maakt om te controleren of de agent (opdrachtnemer) handelt in het belang van de principaal.

Stel dat een farmaceutisch bedrijf een engineering contractor de opdracht geeft om een farmaceutische fabriek te bouwen. De farmaceut is in dit geval de […]

2018-05-21T15:12:27+00:00Categorie: Economie|Tags: , |

Alternatieve kosten

Alternatieve kosten zijn de kosten van het opgeofferde alternatief. Tijd is schaars, dus je zult keuzes moeten maken. ‘Ga ik naar de bioscoop of ga ik sporten?’ De ene mogelijkheid zul je moeten opofferen om de andere mogelijkheid uit te kunnen voeren.

Alternatieve kosten wordt ook wel Alternativiteitskosten, […]

2018-05-21T15:12:24+00:00Categorie: Economie|Tags: , |

Averechtse selectie

Voordat er een contract gesloten is, is bepaalde informatie over gedragingen en eigenschappen van de ene contractpartij verborgen voor de andere partij. Dit kan leiden tot averechtse selectie (adverse selection).

Wie het meest te verbergen heeft, heeft er het meest baat bij om een contract aan te gaan. In de verzekeringstheorie […]

2016-04-10T12:08:14+00:00Categorie: Economie|Tags: , |

Bonding kosten

Bonding kosten (of Bonding cost) zijn alle kosten die een agent maakt om zijn principaal ervan te overtuigen dat de agent in het belang van de principaal werkt. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie. Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken, Bussum: Coutinho, tweede bijdruk 2014)

2018-05-21T15:13:09+00:00Categorie: Economie|Tags: , |

Calculatiekartel

Dit is een samenwerking tussen oligopolisten waarbij afspraken worden gemaakt over de berekening van de kostprijs. In dit geval worden afspraken gemaakt over het hanteren van een bepaald calculatieschema. Het kan overigens wel zo zijn dat deze bedrijven verschillende verkoopprijzen hanteren. Het doel van een calculatiekartel is het beperken van […]

2018-05-21T15:14:26+00:00Categorie: Economie|Tags: , , |

Coase-theorema

Om een optimale uitkomst te kunnen bereiken, is noodzakelijk dat de eigendomsrechten van de kosten en baten die resulteren uit een transactie volledig en nauwkeurig zijn toegewezen (volledig contract). Dit geldt ongeacht hoe de verdeling van die rechten is in de uitgangssituatie. Met andere woorden: vanuit verschillende mogelijke uitgangssituaties kan […]

2018-05-21T15:14:23+00:00Categorie: Economie|Tags: , , |

Commitment

Commitment is de onherroepelijke vastlegging van beloften of dreigingen. Onherroepelijkheid impliceert dat een actor zich op tijdstip 1 vastlegt op zijn gedrag op tijdstip 2. Commitment is daarmee de uitsluiting van de mogelijkheid van opportunistisch gedrag. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie. Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken, Bussum: Coutinho, tweede […]

2018-05-21T15:14:21+00:00Categorie: Economie|Tags: , |
Deze website gebruikt cookies. Akkoord