HomeKenmerk: Micro-economie

Goederenmarkt

De goederenmarkt (ook wel reële sector) bestaat uit de totale vraag naar goederen van de consumenten, bedrijven, overheid en het buitenland. De totale vraag naar goederen staat gelijk aan het totale inkomen van een land. De vraagcurve van de goederenmarkt is stijgend. Als de vraag naar goederen stijgt, zal de […]

2019-04-25T15:48:49+01:00Categorieën: Economie|Tags: , |

Hoeveelheidskartel

Dit is een samenwerking tussen oligopolisten waarbij afspraken worden gemaakt over de productie. Als de productie van goederen wordt beperkt zal de prijs kunstmatig hoog worden gehouden. Immers: als de vraag hoger is dan het aanbod zal de prijs van een product stijgen.

Er is tevens een tweede definitie van productiekartel. […]

2018-05-21T15:16:33+01:00Categorieën: Economie|Tags: , |

Impliciet contract

Bij een impliciet contract is de overeenkomst niet expliciet uitgeschreven, omdat beide partijen weten wat de gedragsregels zijn en geen van beide voor het afdwingen van het contract een beroep kan doen op een derde partij. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie. Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken, Bussum: Coutinho, tweede […]

2016-04-10T12:17:11+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Informatie-assymetrie

Dit is een situatie waarin de principaal (opdrachtgever) en de agent (opdrachtnemer) niet over dezelfde informatie beschikken. In de meeste gevallen beschikt de agent over meer informatie dan de principaal, omdat deze dichter op de (specifieke) materie zit.

2018-05-21T15:16:26+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Institutie

Door mensen ontworpen beperkingen die structurerend zijn voor hun economische, sociale en politieke gedrag. Instituties kunnen zowel formeel (besluitvormingsregels, wetten, regelgeving) als informeel (gedragsregels, gezamenlijke gewoonten) van aard zijn. Tot instituties worden ook gerekend maatschappelijke organisatievormen, zoals: vakbond, kerk, politieke partij, de SER. (Bron: […]

2016-10-17T01:05:33+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Maatschappelijke kosten

Opgeofferde waarden: geld, maar ook: tijd, moeite, energie of milieuwaarden. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie. Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken, Bussum: Coutinho, tweede bijdruk 2014)

2018-05-21T15:20:17+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Marktmechanisme

Marktmechanisme is het vrije spel van vraag en aanbod in een economie. Dit verschijnsel of deze wetmatigheid zorgt ervoor dat de markt vanzelf zorgt voor voldoende afstemming tussen de gevraagde en aangeboden hoeveelheid producten en diensten. De prijs van een goed speelt hierbij de voornaamste rol. Marktmechanisme wordt ook wel […]

2019-04-26T22:47:20+01:00Categorieën: Economie|Tags: , |

Micro-economie

Dit zijn alle economische activiteiten op het gebied van de huishoudens en bedrijven in relatie tot het totstandkomen van prijzen (vraag en aanbod) met de verdeling van de productiefactoren over de productiemogelijkheden.

2018-05-21T15:20:14+01:00Categorieën: Economie|Tags: , |

Monitoring kosten

Dit zijn de kosten die een principaal (opdrachtgever) maakt om alle activiteiten van de agent (opdrachtnemer) die een ander doel hebben dan die van de principaal tegen te gaan.

2019-04-26T15:17:18+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Onderzoekskartel

Een Onderzoekskartel (of Research kartel) is een samenwerking tussen oligopolisten waarbij afspraken worden gemaakt om gezamenlijk onderzoek te doen naar productontwikkeling. Het doel is om onderzoekskosten te besparen en de concurrentie te beperken.

Een voorbeeld is dat Philips en Braun een gezamenlijke Research en Development-afdeling starten om onderzoek te doen naar […]

2018-05-21T15:30:03+01:00Categorieën: Economie|Tags: , |

Prijskartel

Dit is een samenwerking tussen oligopolisten waarbij afspraken worden gemaakt over de hoogte van de prijs. Op deze manier wordt de concurrentie beperkt. Als bedrijven op prijzen gaan concurreren (met als doel: cutthroat-competition) zal de winst van beide bedrijven dalen en zal het sterkste bedrijf overwinnen en de zwakste failliet […]

2018-05-21T15:22:53+01:00Categorieën: Economie|Tags: , |