Voor wie geen roze bril, maar helderheid over financiën wil.
Trefwoord: N

Nationaal product

Dit zijn alle toegevoegde waardes van de productiefactoren bij elkaar opgeteld van een land in een bepaalde tijd. Onder alle toegevoegde waardes wordt verstaan: rente, loon, pacht en winst. Dus alle lonen, rente, pacht en winst die in een bepaalde periode in en een bepaald gebied zijn verdiend, wordt het […]

2018-05-21T15:20:10+00:00Categorie: Economie|Tags: , |

National Association of Securities Dealers Automated Quotations

De NASDAQ is de elekronische (virtuele) beurs van New York. In 1971 ging deze beurs als eerste elektronische beurs van de wereld van start. Het elektronsiche systeem maakt het mogelijk dat meerdere handelaren tegelijk gebruik maken van de communicatie-infrastructuur. Daardoor wordt de concurrentie bevorderd.

Eind jaren negentig werd de NASDAQ de […]

2018-05-21T15:20:10+00:00Categorie: Beleggen|Tags: , |

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

“De NMa handhaaft het verbod op kartels of misbruik van een economische machtspositie en toetst fusies en overnames.” (bron: www.nmanet.nl)De NMa voert als onderdeel van de overheid het zogeheten mededingingsbeleid uit. Dit mededingingsbeleid houdt in dat toezicht wordt gehouden op bedrijven, zodat deze geen concurrentiebeperkende afspraken maken, of misbruik maken […]

2018-05-21T15:20:09+00:00Categorie: Economie|Tags: , |

Netto investeringen van bedrijven

De door alle bedrijven in Nederland gedane uitbreidingsinvesteringen (zowel breedte- als diepte-investeringen) plus de voorraadveranderingen (bijvoorbeeld de juwelier die besluit om meer rolex horloges in te kopen op voorraad, zodat hij altijd aan de vraag kan voldoen en er geen wachttijden voor klanten zijn).

2018-05-21T15:20:08+00:00Categorie: Economie|Tags: , |

Nettowinst

Meest simpele omschrijving: Brutowinst minus bedrijfskosten.

Op andere manieren omschreven:
1) het bedrag dat aan de onderneming kan worden onttrokken zonder de continuïteit in gevaar te brengen;
2) omzet minus bedrijfskosten;
3) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening minus vennootschapsbelasting;
4) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening minus vennootschapsbelasting plus incidentele resultaten.

2018-05-21T15:20:08+00:00Categorie: Ondernemen & Financiën|Tags: , |
Deze website gebruikt cookies. Akkoord