Voor wie geen roze bril, maar helderheid over geldzaken wil.
Trefwoord: N

Naamloze Vennootschap (N.V.)

Er is sprake van een Naamloze Vennootschap (N.V.) als er:
– een heleboel eigenaren zijn die de aandeelhouders worden genoemd;
– het vermogen door de aandeelhouders is ingebracht;
– de aandeelhouders en de directie niet aansprakelijk zijn voor de schulden;
– sprake is van een rechtspersoon.

Een N.V. is dus een rechtspersoon. Dat houdt in […]

2018-05-21T15:20:11+01:00Categorie: Ondernemen & Financiën|Tags: , |

Nationaal inkomen (Y)

Het nationaal inkomen zijn alle inkomens van een land bij elkaar opgeteld gedurende een bepaalde tijd. Onder alle inkomens wordt verstaan: rente, loon, pacht en winst. Dus alle lonen, rente, pacht en winst die in een bepaalde periode in en een bepaald land zijn […]

2018-05-21T15:20:11+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Nationaal product

Dit zijn alle toegevoegde waardes van de productiefactoren bij elkaar opgeteld van een land in een bepaalde tijd. Onder alle toegevoegde waardes wordt verstaan: rente, loon, pacht en winst. Dus alle lonen, rente, pacht en winst die in een bepaalde periode in en een bepaald gebied zijn verdiend, wordt het […]

2018-05-21T15:20:10+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

“De NMa handhaaft het verbod op kartels of misbruik van een economische machtspositie en toetst fusies en overnames.” (bron: www.nmanet.nl)De NMa voert als onderdeel van de overheid het zogeheten mededingingsbeleid uit. Dit mededingingsbeleid houdt in dat toezicht wordt gehouden op bedrijven, zodat deze geen concurrentiebeperkende afspraken maken, of misbruik maken […]

2018-05-21T15:20:09+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Netto investeringen van bedrijven

De door alle bedrijven in Nederland gedane uitbreidingsinvesteringen (zowel breedte- als diepte-investeringen) plus de voorraadveranderingen (bijvoorbeeld de juwelier die besluit om meer rolex horloges in te kopen op voorraad, zodat hij altijd aan de vraag kan voldoen en er geen wachttijden voor klanten zijn).

2018-05-21T15:20:08+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Nettowinst

Meest simpele omschrijving: Brutowinst minus bedrijfskosten.

Op andere manieren omschreven:
1) het bedrag dat aan de onderneming kan worden onttrokken zonder de continuïteit in gevaar te brengen;
2) omzet minus bedrijfskosten;
3) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening minus vennootschapsbelasting;
4) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening minus vennootschapsbelasting plus incidentele resultaten.

2018-05-21T15:20:08+01:00Categorie: Ondernemen & Financiën|Tags: , |
Deze website gebruikt cookies. Akkoord