Voor wie geen roze bril, maar helderheid over geldzaken wil.
Trefwoord: O

Omzet

“Omzet smartwatches en fitnesstrackers groeit flink”, “Omzetstijging Ahold dankzij dure dollar” en “Winkeliers hebben last van omzetdaling door online shops”. Dit zijn zomaar wat nieuwskoppen die de afgelopen tijd in de media verschenen.

Omzet zegt kennelijk iets over hoe goed een bedrijf of branche het doet. Maar wat betekent omzet […]

Omzetbelasting (btw)

Wanneer je in een winkel, een snackbar of op internet iets koopt, betaal je niet alleen voor het product. Een deel van het bedrag is belasting. Deze belasting heet omzetbelasting of btw. Btw staat voor Belasting over de Toegevoegde Waarde. Btw betaal je bij het afrekenen van een goed of […]

Onderhandse lening

Een onderhandse lening is een lening die iemand zonder tussenkomst van een bank met bijvoorbeeld familie of vrienden afsluit. Dit betekent dat  de geldgever (aanbieder) en de geldnemer (vrager) rechtstreeks met elkaar onderhandelen over de voorwaarden van het krediet. Hieronder vallen bijvoorbeeld de […]

2018-05-21T15:21:17+01:00Categorie: Hypotheek|Tags: , |

Onderzoekskartel

Een Onderzoekskartel (of Research kartel) is een samenwerking tussen oligopolisten waarbij afspraken worden gemaakt om gezamenlijk onderzoek te doen naar productontwikkeling. Het doel is om onderzoekskosten te besparen en de concurrentie te beperken.

Een voorbeeld is dat Philips en Braun een gezamenlijke Research en Development-afdeling starten om onderzoek te doen naar […]

2018-05-21T15:30:03+01:00Categorie: Economie|Tags: , , |

Onroerend goed

Een huis, bedrijfspand of fabriek plus bijbehorende grond worden onroerende goederen, onroerende zaken of vastgoed genoemd. Onder onroerend goed worden grond inclusief panden (zaken) die duurzaam met de grond verenigd zijn verstaan.

Tafels, kasten, computers en stoelen zijn roerende goederen. Deze zijn immers niet aard- of nagelvast verbonden met de grond […]

2018-05-21T15:21:16+01:00Categorie: Hypotheek|Tags: , |

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Onroerendezaakbelasting, vaak afgekort met OZB, is een gemeentelijke belasting die eigenaren over onroerende goederen betalen. De hoogte van de onroerendezaakbelasting wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van de WOZ-waarde van een onroerend goed. Iedere gemeente mag zelf bepalen hoe hoog de OZB is, waardoor er grote […]

2018-05-21T15:31:33+01:00Categorie: Belasting|Tags: , |

Ontwikkelingssamenwerking

Deze vorm van samenwerking tussen westerse en ontwikkelingslanden heeft als doel om op duurzame wijze de armoede in ontwikkelingslanden te verminderen. Ontwikkelingssamenwerking kan worden omschreven als hulpverlening aan en in overleg met ontwikkelingslanden.

2018-05-21T15:21:15+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Onvolledig contract

Overeenkomst waarbij partijen (1) niet alle relevante toekomstige situaties kunnen of willen – vanwege de hoge kosten – vastleggen, en/of (2) niet volledig eigenaar zijn van alle baten of lasten die bij de overeenkomst in het geding zijn. In dit laatste geval is er sprake van positieve of negatieve externe […]

2016-04-10T12:14:45+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Onzeker voorval

Een gebeurtenis waarvan je niet zeker weet of die gaat plaatsvinden. Je weet bijvoorbeeld niet of je een auto-ongeluk krijgt of dat je huis afbrand. De financiële gevolgen van een onzeker voorval zijn vaak heel hoog, daarom verzekeren mensen zich vaak tegen dit soort onzekere gebeurtenissen.

2018-05-21T15:21:15+01:00Categorie: Verzekeren|Tags: , |

Onzichtbare hand

The invisible hand komt voort uit het gedachtegoed van econoom Adam Smith die vond dat de overheid zich met zo weinig mogelijk zaken diende te bemoeien. Volgens Smith zou een onzichtbare hand in het economische systeem ervoor zorgt dat er een zo groot mogelijke welvaart voor […]

2018-05-21T15:21:15+01:00Categorie: Economie|Tags: , |
Deze website gebruikt cookies. Akkoord