Voor wie geen roze bril, maar helderheid over geldzaken wil.
Trefwoord: P

Padafhankelijkheid

Padafhankelijkheid betekent dat de keuzes die gemaakt zijn in het verleden, de keuzes in het heden mede bepalen. Anders gezegd houdt padafhankelijkheid in dat in het verleden gemaakte keuzes andere keuzemogelijkheden in het heden uitsluiten. Soms kunnen hele kleine keuzes in het verleden grote gevolgen hebben voor de toekomst (je […]

2018-05-21T15:21:11+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Participatiegraad

De participatiegraad of het deelnemingspercentage is het aantal mensen tussen de 15 en 67 jaar dat een baan heeft, of een baan zoekt, uitgedrukt in procenten van het totaal aantal mensen tussen de 15 en 67 jaar. Wanneer er over participatiegraad wordt gesproken, wordt in de meeste gevallen […]

2018-05-21T15:31:32+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Paul Samuelson

Af en toe duikt er een Duitse term in het Amerikaanse spraakgebruik op, zoals kindergarten en wunderkind . Het laatste begrip wordt nogal eens gebruikt als het om Paul Anthony Samuelson gaat. De in 1915 uit Amerikaans-joodse ouders geboren Samuelson werd al vroeg als briljant geportretteerd, een eigenschap overigens waarvan […]

2016-10-17T01:03:40+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Pensioen

Iemand ontvangt pensioen als gevolg van ouderdom, overlijden van een partner of arbeidsongeschiktheid. Pensioen is daarmee de verzamelnaam voor een uitkering die als vervanging dient voor het eerder verkregen inkomen. Een pensioenuitkering wordt in de meeste gevallen maandelijks uitgekeerd. De uitkering stopt automatisch als iemand overlijdt.

2018-05-21T15:11:46+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Planmechanisme

Economisch systeem waarbij de overheid op centraal niveau vaststelt wat het aanbod van goederen moet zijn. Het planmechnisme wordt ook wel bureaucratisch budgetmechanisme genoemd. In landen met een planmechanisme/bureaucratisch budgetmechanisme is sprake van een centraal geleide economie.

2018-05-21T15:21:08+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Plural Principles

In de principaal-agent relatie is er niet sprake van één, maar van meerdere principalen. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie. Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken, Bussum: Coutinho, tweede bijdruk 2014)

2016-04-10T12:13:56+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Poldermodel

Het poldermodel kreeg in 1997 pas echt de naam ‘poldermodel’, terwijl het model in de jaren tachtig al tot ontwikkeling is gekomen als gevolg van een economische crisis. Het poldermodel wordt vaak in één adem genoemd (of zelfs gelijkgeschakeld) met het begrip ‘overlegeconomie’. Dit klopt gedeeltelijk, want de overlegeconomie maakt […]

2018-05-21T15:21:08+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Potentiële Beroepsbevolking

De potentiële beroepsbevolking zijn alle mensen die, gekeken naar hun leeftijd, in aanmerking komen om te werken. In Nederland zijn dit alle inwoners tussen de 15 en 65 jaar.

Definitie

Dat deel van de bevolking dat gelet op zijn leeftijd in aanmerking komt voor deelname aan het arbeidsproces.

Toelichting

Bij de potentiële beroepsbevolking wordt […]

2018-05-21T15:21:08+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Prijscompensatie

Tijdens onderhandelingen over een nieuwe CAO willen werknemers vaak meer loon, terwijl werkgevers de lonen graag houden voor wat ze zijn. Eén van de redenen dat werknemers om loonsverhoging vragen, is omdat de prijzen in de winkels zijn gestegen. Wanneer de lonen gelijk blijven en […]

2018-05-21T15:21:07+01:00Categorie: Economie|Tags: , |
Deze website gebruikt cookies. Akkoord