Gemiddelde belasting- en premiedruk

Belasting- en premiebetalingen in procenten van het inkomen.