Box 1

In Nederland is inkomstenbelasting onderverdeeld in drie categorieën. Deze drie categorieën worden boxen genoemd. In Box 1 vallen alle inkomstenbelastingen die worden geheven op inkomsten uit werk en woning. De belastbare som die moet worden betaald in Box 1 wordt berekend door alle […]