Het gemiddelde loon van werknemers maal het aantal zelfstandigen. Het toegerekend loon zelfstandigen is een berekeningswijze om te bepalen welk deel van de winst van zelfstandigen bij benadering kan worden aangemerkt als beloning voor zijn arbeid.

Advertentie