Een vervangingsinvestering is een investering die dient ter vervanging van versleten kapitaalgoederen. Bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuwe machine in een fabriek, omdat de oude machine versleten is. Naast vervangingsinvesteringen zijn er ook investeringen ter uitbreiding van de kapitaalgoederenvoorraad, de zogeheten uitbreidingsinvesteringen.