Het verzekeringsbeginsel houdt in dat het recht op uitkering afhankelijk is van het betalen van premies en dat de hoogte van de uitkering afhankelijk is van de hoogte van de betaalde premies.