De vraaglijn wordt ook wel prijsvraaglijn, vraagcurve of prijsvraagcurve genoemd. Deze vraaglijn geeft de vraag naar goederen en diensten weer bij verschillende prijzen. De vraaglijn komt tot stand door een een wiskundige berekening (vraagvergelijking).

Advertentie