De vraagkant wordt ook wel de vraagzijde genoemd. De vraagkant is alles wat te maken heeft met het de vraag naar goederen en diensten door consumenten, bedrijven, de overheid en het buitenland. Tegenover de vraagkant staat de aanbodkant (of aanbodzijde).