Er is sprake van een vraagtekort als er minder goederen en/of diensten worden gevraagd dan er worden geproduceerd/aangeboden op een markt. Er zijn meerdere redenen voor een vraagtekort. Een reden is dat de prijs van een goed of dienst te hoog is, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een een door de overheid (of andere institutie) ingestelde minimumprijs.

Advertentie