De vrijwillige vervroegde uittreding heet in de volksmond VUT. Mensen kunnen, wanneer ze daar voor kiezen, eerder stoppen met werken dan hun 67e levensjaar. Hierdoor ontstaan weer nieuwe arbeidsplaatsen. De VUT is per 1 januari 2006 vervangen door de levensloopregeling.