De Wereldbank is een internationale financieringsinstelling die zich met name richt op het verstrekken van langlopende leningen aan ontwikkelingslanden tegen de geldende marktrente.

De Wereldbank is in 1944 opgericht tijdens de conferentie in Bretton Woods (Verenigde Staten). Het hoofdkantoor van de Wereldbank is gevestigd in Washington. Bekijk de website  van de Wereldbank voor meer informatie.

Advertentie