Sinds 1947 streven landen in het kader van de Algemene Overeenkomst Inzake Tarieven en Handel, beter bekend als de GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), internationaal naar vrijhandel, het zoveel mogelijk vrij maken van de internationale handel. In een aantal handelsconferenties werd de bestaande protectie fors teruggedrongen.

Advertentie