Om te kunnen produceren zijn mensen nodig. Als de productie groeit dan neemt in de meeste gevallen ook de vraag naar mensen (arbeid) toe. Deze vraag naar arbeid wordt de werkgelegenheid genoemd.

Het komt voor dat, ondanks een toenemende werkgelegenheid, de werkloosheid toch groter wordt. In dat geval neemt het aanbod van werknemers sterker toe dan de vraag.

Als de banengroei groter is dan de toename van het aanbod van werknemers dan daalt de werkloosheid.