Dit zijn een verenigingen van werkgevers met als doel de belangen van (meestal) een bedrijfstak te behartigen. Een voorbeeld van werkgeversorganisaties zijn VNO-NCW en MKB Nederland.

Advertentie