Werknemersorganisaties zijn verenigingen van werknemers met als doel de belangen van (meestal) een bedrijfstak te behartigen. In basis behartigt een werknemersorganisatie (ook wel: vakbond) de belangen van haar leden. Dit kan zijn in de vorm van juridische hulp bij een geschil over de arbeidsomstandigheden of in de vorm van bijvoorbeeld bij- of herscholing.

Voorbeelden van werknemersorganisaties zijn FNV en CNV.

Advertentie