Na de invoering van de arbeidswetgeving kwam zo’n vijftig jaar later de tweede stap in de uitbouw van de verzorgingsstaat: de werknemersverzekeringen. Werknemers die door ziekte of werkloosheid geen geld meer kunnen verdienen, kregen door de invoering van een werknemersverzekering recht op een uitkering.

Om in aanmerking te kunnen komen voor een werknemersverzekering moeten werknemers een bepaald percentage van hun inkomen afdragen aan verzekeringspremie. Voorbeelden van werknemersverzekeringen zijn de Werkloosheidwet (WW) van 1952 en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidverzekering (WAO) van 1967.

In grote lijnen kan de uitbouw van de verzorgingsstaat opgedeeld worden in vier fasen:

  1. abeidswetgeving
  2. werknemersverzekeringen
  3. volksverzekeringen
  4. sociale voorzieningen