Een onderneming verkoopt producten en verwacht een bepaalde opbrengst, de omzet. Bij het maken van de producten worden kosten gemaakt. Het positieve verschil tussen omzet en kosten wordt bedrijfsresultaat genoemd. Vervolgens corrigeert de organisatie dit door overige baten en lasten, zoals positieve of negatieve rente. Hierover wordt belasting betaald; wat overblijft is de winst na belasting.

Advertentie