De wisselkoers is de prijs (waarde) van een valuta uitgedrukt in een andere valuta.