Wanneer een onderneming failliet wordt verklaard, wordt beslag gelegd op de bezittingen. De rechtbank spreekt een faillissement uit en stelt een curator aan. Een curator krijgt tijdelijk het beheer over de onderneming en heeft de opdracht om de onderneming te liquideren. Een curator dient in het belang van de schuldeisers de failliete boedel te verkopen en te verdelen over de personen en organisaties die aanspraak maken op de schulden.

Advertentie