Ondernemen & Financiën

Faillissement

Faillissement

Een onderneming gaat failliet als het langdurig niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Simpel gezegd kan een onderneming niet meer blijven bestaan, omdat er onvoldoende geld wordt verdiend. Een rechter spreekt een faillissement uit. In economische termen wordt de onderneming geliquideerd. Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, wordt een curator aangesteld die de failliete boedel liquideert. De curator verkoopt alle bezittingen en probeert daarmee alle schuldeisers af te betalen. In de praktijk kunnen veel schuldeisers naar hun geld ‘fluiten’.

Definitie faillissement

Toestand waarbij een onderneming niet meer in staat is om haar schulden te kunnen betalen en de rechter dwingt het bedrijf te beëindigen.

Faillissement aanvragen

Een faillissement kan een onderneming zelf aanvragen bij de rechtbank, maar schuldeisers kunnen dit ook doen. In totaal kunnen drie partijen faillissement aanvragen. Dit zijn:

  • De onderneming zelf: wanneer de onderneming zijn rekeningen niet meer kan betalen en besluit tot opheffing. Dit wordt gedaan door een bestuurder van de onderneming een verzoek in te laten dienen bij de rechtbank.
  • Schuldeisers: wanneer schuldeisers openstaande vorderingen hebben die lange tijd niet worden ingelost door de onderneming, kunnen twee of meerdere schuldeisers met behulp van een advocaat een faillissementsaanvraag indienen bij de rechtbank.
  • Openbaar ministerie: het OM kan ook faillissement van een onderneming aanvragen wanneer er sprake is van openbaar belang. Dit is meestal het geval als er zeer veel gedupeerden zijn of dat de ondernemer een gevaar is voor de omgeving.

Faillissement register

Bedrijven die failliet zijn gegaan worden geregistreerd in het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl en bevat gegevens van faillissementen, surséances van betaling en schuldsaneringen. Schuldeisers kunnen op deze website zien of zij aanspraak kunnen maken op bezittingen waar beslag op is gelegd. Een groot bedrijf dat in 2013 faillissement heeft aangevraagd is de Free Record Shop en is te vinden in het insolventieregister.

Wanneer failliet?

Wanneer een bedrijf zelf geen faillissement aanvraagt, kan een rechter een onderneming failliet verklaren als er minstens twee schulden en twee schuldeisers zijn die een verzoek hebben ingediend bij de rechtbank.

Liquidatiewaarde

Een curator probeert zoveel mogelijk schulden af te lossen aan de schuldeisers door de failliete boedel te verkopen. De curator wil zo snel mogelijk overzicht krijgen in de verkoopwaarde van de bezittingen om te kunnen bepalen of de schuldeisers van lang en kort vreemd vermogen kunnen worden afbetaald. Dit wordt liquidatiewaarde genoemd. De liquidatiewaarde is de verkoopwaarde van het eigen vermogen van een onderneming als gevolg van bedrijfsbeëindiging. Bij liquidatiewaarde wordt gekeken naar de waarde van de afzonderlijke bezittingen. Het totaaloverzicht van alle bezittingen en schulden bij executie staan op de liquidatiebalans.

author-avatar

Over Scholto Bos

Scholto is financieel expert en oprichter van Finler Media. Hij werkte 9 jaar bij de directie van financieel-economische zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Daarvoor was hij consultant bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc in Den Haag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *