Ondernemen & Financiën

Curator (Bewindvoerder)

Curator

Een bedrijf kan failliet gaan of onder curatele worden gesteld. Het meest bekende is het faillissement, maar kan ook onder tijdelijke curatele worden gesteld. De organisatie is dan niet failliet, maar wordt onder toezicht geplaatst. Het doel is om een doorstart te geven.

Als een doorstart niet lukt, wordt door de kantonrechter een faillissement uitgeroepen. Dit wordt in juridische termen insolventie genoemd. Simpel gezegd kan een bedrijf niet meer aan zijn betalingsverplichtingen voldoen. De rechtbank stelt een curator aan. Deze curator neemt tijdelijk het bewind over. Er wordt beslag gelegd op de bezittingen die onder schuldeisers worden verdeeld.

Het tijdelijke beheer heeft als doel om de onderneming te liquideren. Een curator dient in het belang van de schuldeisers de failliete boedel te verkopen en te verdelen over de personen en organisaties die aanspraak maken op de schulden.

author-avatar

Over Scholto Bos

Scholto is financieel expert en oprichter van Finler Media. Hij werkte 9 jaar bij de directie van financieel-economische zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Daarvoor was hij consultant bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc in Den Haag.

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *