Ondernemen & Financiën

Eigen vermogen (EV)

Eigen vermogen (EV)

Wat is eigen vermogen? We beginnen met een eenvoudig voorbeeld om erin te komen. Stel dat je een huis, auto en andere bezittingen hebt. Je woning was €250.000 en je auto €25.000. Verder heb je voor €20.000 aan andere bezittingen, zoals interieur, televisie, telefoon, fiets en kleding. Je totale bezittingen zijn €295.000. Maar…

Waarschijnlijk heb je je huis niet in één keer afbetaald. Je hebt bijv. een hypothecaire lening van €200.000 afgesloten en zelf €50.000 ingelegd. Ook je auto is niet in één keer afbetaald. Van de €25.000 leende je €10.000 (persoonlijk krediet). Bij elkaar opgeteld heb je dus €210.000 aan schulden.

Je hebt €295.000 aan bezittingen waarvan €210.000 geleend. De berekening is van het eigen vermogen is dan als volgt:

295.000-210.000=85.000\  eigen\  vermogen

De centrale vraag is altijd: Wat heb ik gekocht en welk deel ervan is geleend? De algemene formule is:

Bezittingen-Schulden= Eigen\  Vermogen

Deze berekening werkt ook zo bij bedrijven. Bedrijven lenen alleen meer en gebruiken moeilijke woorden (die hetzelfde betekenen). Zij noemen bezittingen ‘activa’ en schulden ‘vreemd vermogen’. Hoe dit werkt, wordt hieronder uitgelegd. Ook worden een paar voorbeelden gegeven aan de hand van een boekhoudkundige balans.

Definitie

Bezittingen (activa) minus alle korte en langlopende schulden (vreemd vermogen van de passiva). Bij kleine ondernemingen bestaat het eigen vermogen vooral uit eigen geïnvesteerd geld. Bij besloten en naamloze vennootschappen zijn het niet de eigenaars, maar de aandeelhouders die het geld bij elkaar hebben gebracht.

Uitleg

Bedrijven komen op verschillende manieren aan geld. Kleinere ondernemingen investeren vaak met eigen geld of sluiten een onderhandse lening af bij familie. Soms willen banken helpen met investeren en anders kan geld worden ingezameld met behulp van crowdfunding. Als een lening binnen een jaar moet worden terugbetaald wordt van kort vreemd vermogen gesproken, anders heet het het lang vreemd vermogen. Hoe een bedrijf ook aan zijn geld komt, alle vormen van vermogen (eigen of vreemd) staan aan de rechterkant van de balans. Deze kant wordt ook wel passiva of creditzijde van de balans genoemd.

Opbouw balans

Opbouw balans

Aan de linkerkant staan de bezittingen. Dit kunnen een fabriek, maar ook voorraden zijn die klaarliggen om verkocht te worden. Daarnaast heeft iedere ondernemer één of meerdere bankrekeningen waar geld op staat. Gebouwen, machines, computers, goederen en geld zijn bezittingen die een bedrijf actief gebruikt om geld mee te verdienen. Vandaar de naam activa. Sommige bezittingen worden lang gebruikt (vaste activa), zoals een fabriekspand en ICT. Andere korter (vlottend), zoals voorraden. Geld dat iedere dag binnenkomt en wordt uitgegeven zijn liquide middelen. Dit komt van het Engelse woord liquid wat vloeibaar betekent: het stroomt in en uit.

Over Scholto Bos

Scholto is financieel-juridisch adviseur en eigenaar van Finler.nl. Eerder werkte hij bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc in Den Haag.