Ondernemen & Financiën

SEO (Search Engine Optimization)

SEO zoekmachineoptimalisatie

SEO (afkorting van search engine optimization) is een verzamelterm voor verschillende technieken die als doel hebben om een website te laten stijgen in de zoekresultaten van een zoekmachine. In het Nederlands wordt ook wel gesproken van zoekmachineoptimalisatie. Het doel van SEO is om meer websitebezoekers aan te trekken door (het liefst) bovenaan in de zoekmachines te komen, zodat mensen eerder op hun websitelink klikken.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe een zoekmachine werkt, welke factoren een rol spelen bij SEO en welke technieken & tools kunnen worden ingezet om beter te scoren in de zoekmachines.

Zoekmachine adverteren + Zoekmachineoptimalisatie = Zoekmachine marketing

Definitie

SEO is het geheel aan activiteiten om een website of specifieke webpagina beter te laten scoren in de organische zoekresultaten van een zoekmachine.

Inleiding

SEO vormt samen met SEA (search engine advertising, oftewel de advertenties in de zoekresultaten) het domein search engine marketing (SEM). SEM vormt weer een onderdeel van online marketing. Online marketing draait voornamelijk om het trekken van bezoekers en ervoor zorgen dat bezoekers een bepaalde actie verrichten (zoals een aankoop doen of een offerte opvragen). Hierdoor is SEO een belangrijk onderdeel binnen online marketing. SEO zorgt ervoor dat websites beter scoren in de organische zoekresultaten van een zoekmachine. De organische zoekresultaten zijn de zoekresultaten die een zoekmachine weergeeft op basis van het algoritme van de zoekmachine. De posities in de organische zoekresultaten zijn gratis voor websites, in tegenstelling tot de advertenties in de zoekresultaten. Door middel van SEO is de positie in de organische zoekresultaten voor een website te verbeteren. Zo zorgt SEO voor gratis bezoekers, in tegenstelling tot veel andere onderdelen binnen de online marketingmix. Adverteren door middel van SEA, affiliate marketing, social media en banners kosten allemaal geld, terwijl SEO voor gratis bezoekers kan zorgen.

Er zijn verschillende zoekmachines. Voorbeelden van bekende zoekmachines zijn Bing van Microsoft, het Chinese Baidu of wereldwijde marktleider Google. Voordat we dieper op SEO ingaan, wordt uitgelegd hoe een zoekmachine werkt.

Hoe werkt een zoekmachine?

Zoekmachines indexeren websites en slaan deze op in een database. Dit indexeren wordt gedaan door automatische robots, ook wel spiders of crawlers genoemd. Wanneer een gebruiker van de zoekmachine iets zoekt, dan laat de zoekmachine de meest relevante zoekresultaten uit de database zien. Wanneer je een zoekmachine gebruikt, zoek je dus eigenlijk niet op het internet, maar in de database van de zoekmachine. De term die mensen intypen in een zoekmachine noemen we een keyword. Wanneer je op een zoekresultaat klikt, wordt je doorverwezen naar de betreffende website. Aangezien Google wereldwijd de meest populaire zoekmachine is, focussen we ons in deze uitleg op Google.

Google wil enerzijds dat gebruikers zo kort mogelijk op de zoekmachine blijven (omdat gebruikers zo snel mogelijk vinden wat ze zoeken) en anderzijds dat haar gebruikers terugkomen wanneer ze weer een zoekopdracht willen uitvoeren. Om gebruikers tevreden te maken en te houden, is het belangrijk dat de zoekresultaten van Google zo goed mogelijk aansluiten bij de zoekopdracht van de gebruiker. Hierdoor is het belangrijk dat Google de meest relevante zoekresultaten toont. De vraag is welke criteria Google gebruikt om de meest relevante zoekresultaten te laten zien.

Het algoritme dat Google gebruikt om zoekresultaten zo relevant mogelijk te maken, wordt continu aangepast. Alhoewel de exacte ingrediënten alsmede de specifieke weging van elk ingrediënt publiek onbekend is, zijn online marketeers en website eigenaren continu bezig om te ontrafelen welke factoren een invloed hebben op hun positie in de zoekresultaten. Dit is het gebied van SEO: het optimaliseren van de posities van een website in de zoekresultaten.

Welke factoren spelen een rol bij SEO?

Er zijn momenteel ongeveer 200 factoren bekend, die een invloed hebben op de zoekresultaten in Google. In 2015 is een periodiek systeem (pdf) van SEO factoren gepubliceerd door Searchengineland. Deze periodieke tabel is bedoeld om – net zoals in de scheikunde – op een systematische manier SEO factoren weer te geven.

De twee belangrijkste gebieden die worden gebruikt om de positie van de zoekresultaten te bepalen zijn de content (inhoud) en het linkprofiel van een website. Het linkprofiel bestaat uit de hoeveelheid en kwaliteit van de links die naar een website linken. Google ziet een link naar een website als een ‘stem’ op die website. Enkele jaren geleden was SEO heel makkelijk: hoe meer links naar een website, hoe beter. Dit leidde er toe dat website eigenaren enkel links naar hun website aanmaakten om beter te scoren in de zoekresultaten. Google zag in dat dit leidde tot spam. Tegenwoordig is de kwaliteit van de links heel belangrijk. Als een belangrijke website in jouw branche naar je linkt, heeft dit meer SEO waarde dan een link van een kleine, beginnende website.

Hieronder worden de de belangrijkste factoren behandeld die een rol spelen bij SEO.

Content factoren

 • Title tag. Een title tag vertelt gebruikers wat het onderwerp van een pagina is. Een title tag is ook de titel die je in de zoekresultaten van Google ziet. De title tag is één van de belangrijkste SEO factoren.
Title tag

De title tag is de koptekst die iemand ziet in de zoekmachines.

 • Meta description. De meta description is een korte beschrijving van een website. De meta description wordt door Google weergegeven in de zoekresultaten, onder de title tag en de URL.
Meta description

De meta description geeft een beschrijving van de inhoud van een webpagina.

 • Kwaliteit van content. Google beloont kwalitatief goede inhoud (content) en heeft algoritmes om te bepalen wat goede inhoud is. Ook doen lange artikelen het beter in Google dan korte artikelen. Verder hanteert Google het ‘users first’ principe. Dit houdt in dat een tekst primair is geschreven voor gebruikers, en niet voor zoekmachines. Google heeft hier algoritmes voor om dit te ontdekken.
 • Gebruik van headers. In HTML bestaan er verschillende manieren om kopjes aan te geven. Dit gaat van H1 tot en met H6 (van groot naar klein). Het gebruik van headers met daarin specifieke keywords is een belangrijke SEO factor. Door kopjes toe te voegen ziet Google dat er aandacht is besteed aan de structuur en opbouw van de content wat de leesbaarheid voor de gebruiker vergroot.
 • Gebruik van keywords. De woorden in een tekst geven natuurlijk aan waar een tekst over gaat. De keywords waar een website op gevonden willen worden, moeten daarom dan ook in de tekst terug komen. Met behulp van Google’s keyword planner tool, is het mogelijk om te zien hoe populair keywords zijn. Het onderzoeken welke keywords een website zich het beste op kan richten, wordt ook wel keyword research genoemd. Wanneer een bepaald keyword echter te vaak voorkomt, is dit een teken van spam. Google heeft algoritmes om spam in een tekst te ontdekken.
 • Alt tags in afbeeldingen. Men zegt wel eens dat een plaatje vaak meer dan duizend woorden zegt. Een alt tag is een tag die aan een plaatje wordt meegegeven en informatie over dat plaatje geeft. De alt tag van een plaatje is daarom ook te optimaliseren voor een bepaald keyword en heeft zo een bepaalde SEO waarde.
 • Gebruikservaring. Google stuurt gebruikers graag naar websites die de bezoeker een goede gebruikservaring bieden. Wanneer een website vol staat met advertenties, het lettertype onleesbaar is of de letters te klein zijn, kan dit de gebruikservaring van bezoekers negatief beïnvloeden. Hierdoor kunnen websites die in de ogen van Google een negatieve gebruikservaring bieden, dalen in de zoekresultaten.
 • Nieuwe content (inhoud). Wanneer een website continu nieuwe relevante artikelen publiceert, dan heeft dit voor Google enige SEO waarde.

Technische factoren

 • URL. De URL is de elektronische locatie oftewel het adres van een webpagina. Voor SEO is het belangrijk om woorden in de URL te gebruiken en om een simpele URL structuur te hanteren. Wanneer een keyword in een URL voorkomt, is dit ook een teken van relevantie voor Google.
 • Robots.txt. Dit document vertelt zoekmachines welke onderdelen van een website zij wel of niet kunnen indexeren.
 • Sitemap. De aanwezigheid van een sitemap helpt zoekmachines om de structuur van een website beter te doorgronden. Je kunt een sitemap zien als de inhoudsopgave van een boek. Een sitemap vertelt zoekmachines welke pagina’s een website heeft en bevat enkele metagegevens over deze pagina’s, zoals publicatie en -bewerkingsdatum.
 • Mobile friendly. Mensen gebruiken steeds vaker hun telefoon om zoekopdrachten uit te voeren. Google wil haar gebruikers graag een goede gebruikservaring bieden en trekt daarom websites die geschikt zijn voor mobiele apparaten voor. Google heeft in 2015 zijn algoritme hierop aangepast en daarmee het belang van deze factor vergroot, iets wat wereldwijd ook wel ‘mobilegeddon’ werd genoemd.
 • Snelheid. Google wil gebruikers graag naar relevante websites sturen, waar de gebruikservaring goed is. Een aspect van de gebruikservaring is de laadsnelheid van een pagina op een website. Trage websites worden hierdoor benadeeld in de zoekresultaten. Tools om de snelheid van websites te testen zijn Gmetrix, Pingdom en Google Pagespeed Insights.
 • HTTPS. Veiligheid is belangrijk voor Google. Google verwijst het liefst naar websites die bezoekers een beveiligde verbinding bieden. Google heeft aangegeven dat ze deze factor meenemen in het bepalen van de zoekmachineresultaten.

Link factoren

 • Linkprofiel. Dit bestaat uit de hoeveelheid en de kwaliteit van links naar een website. De kwaliteit is hierbij belangrijker dan de kwantiteit. Dit betekent dat een link van een bekend weblog in jouw vakgebied meer SEO waarde heeft dan een link van een klein, ongerelateerd weblog. Met andere woorden: de ene link is niet evenveel waard als een andere link. Het verkrijgen van links naar een website wordt ook wel linkbuilding genoemd. Google heeft algoritmes ontwikkeld om te detecteren wanneer een link spam is. Spam links naar een website kunnen negatieve gevolgen hebben voor de zoekresultaten van die website. Ook houdt Google er niet van als je links koopt en heeft methodes ontwikkeld om dit te detecteren.
 • Interne links. Het aantal interne links naar een andere pagina op die website kan informatie geven over de relatieve belangrijkheid van die pagina ten opzichte van andere pagina’s. Google kijkt ook naar het gebruik van keywords in de interne links. Een goede interne linkstructuur is belangrijk.

Sociale factoren

 • Populariteit op social media. Een structureel groot aantal shares en comments bij een post op Facebook, alsmede een groot aantal likes, kan een teken zijn van relevante of kwalitatief goede content. Google neemt de reputatie en populariteit van een website op social media mee in de zoekresultaten, maar het is niet bekend hoe dit exact wordt gewogen.

Algemene factoren

 • Autoriteit. Google linkt graag naar websites die zij ziet als een autoriteit in een bepaalde branche. De websites die de autoriteit zijn in een bepaald vakgebied komen dan ook vaak hoog in de zoekresultaten.
 • Engagement. Wanneer iemand een zoekopdracht uitvoert, op een resultaat klikt en na het bezoeken van die website toch weer op ‘vorige’ klikt, om naar Google te gaan, dan is dit een teken voor Google dat die website toch niet het juiste antwoord had op de vraag van die persoon. Wanneer meerdere personen dit doen, dan betekent dit dat een website minder relevant is voor die zoekopdracht en zal de positie in de zoekresultaten van die website voor dit keyword dalen. Websites kunnen de tijd die bezoekers spenderen op een pagina vergroten door het gebruik van video’s, interne links of het maken van goede content.
 • Geschiedenis. Websites die al enige tijd bestaan en een lange geschiedenis hebben, lijken een klein voordeel te hebben in de zoekresultaten.

Content en technische factoren worden ook wel on-page SEO factoren genoemd, omdat deze betrekking hebben op de pagina zelf. Aan de andere kant worden SEO factoren die plaatsvinden buiten een website om, maar wel invloed hebben op de zoekmachineresultaten van die website, off-page SEO factoren genoemd. Dit is met name linkbuilding en social media. Een goede SEO strategie combineert zowel on-page als off-page factoren. SEO is daarnaast nooit ‘af’ en is een continu proces van huidige content optimaliseren, nieuwe content produceren, technische factoren optimaliseren, social media populariteit verkrijgen en linkbuilding.

SEO leren of SEO uitbesteden?

SEO is een vakgebied waar de ontwikkelingen razendsnel gaan. Er ontstaan continu nieuwe inzichten. Het leren van een nieuw vakgebied en het bijhouden van alle ontwikkelingen is het goedkoopst, maar kost veel tijd. Aan de andere kant zijn de tarieven van een SEO specialist redelijk hoog. Website eigenaren worstelen daarom met de vraag of ze SEO zelf moeten doen of beter kunnen uitbesteden aan een SEO specialist. Mocht je zelf SEO willen leren, dan zijn de beginners guide to SEO van Moz, de SEO guides van Searchengineland of Google’s eigen search engine optimization starter guide goede hulpmiddelen.

SEO tools

SEO specialisten maken gebruik van SEO tools bij hun werkzaamheden. Er zijn gratis SEO tools en betaalde tools. Naast de algemene tools als Google Analytics en Google Webmaster tools, zijn er SEO specifieke gratis tools, zoals Opensiteexplorer, Keywordtool.io en diverse SEO plugins voor je favoriete browser. Een uitgebreide review van de 10 meest gebruikte betaalde SEO tools, is te vinden op Top10Reviews.

author-avatar

Over Guilherme Luttikhuizen dos Santos

Guilherme is oprichter van ExamenOverzicht.nl en houdt zich bezig met het snijvlak tussen online marketing en IT. Daarnaast werkt hij als consultant. Hij studeerde Business Information Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (cum laude).

One thought on “SEO (Search Engine Optimization)

 1. Hendriksen schreef:

  Bedankt voor het uitgebreide overzicht!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *