Verzekeren

Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Stel je voor dat je per ongeluk de bril van iemand zijn hoofd stoot. Of je morst rode wijn op het tapijt van je buurman. Op dat ben jij verantwoordelijk voor de schade aan iemand zijn eigendom. Grote kans dat je de schade moet vergoeden. In juridische termen zegt men dan dat jij aansprakelijk bent voor de financiële schade aan anderen. Misschien kun je de bril en het tapijt wel uit eigen portemonnee betalen. Maar wat als de schade enkele tienduizenden of misschien zelfs wel honderdduizenden euro’s is? Om die reden sluiten de meeste mensen een aansprakelijkheidsverzekering af.

In dit artikel wordt uitgelegd wat een aansprakelijkheidsverzekering is, welke soorten er zijn, wat de dekking is en of een aansprakelijkheidsverzekering verplicht is.

Definitie

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering tegen de financiële gevolgen van schade aan anderen die door jou of een meeverzekerde is veroorzaakt en waarvoor jij aansprakelijk bent. Hieronder vallen zowel materiële als lichamelijke (fysieke) schade.

Uitleg

De meest voorkomende schades zijn ‘klein leed’. Je duwt per ongeluk een vaas van tafel of je morst door onhandigheid koffie over een laptop. Maar je kunt ook ‘groot leed’ veroorzaken, terwijl je dat nooit had gewild en verwacht. Je kunt bijvoorbeeld lichamelijk letsel bij een ander veroorzaken, waardoor hij de rest van zijn leven invalide raakt. Voor deze onzekere voorvallen kun je een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten, zodat de verzekering de door jou gemaakte financiële schade vergoed. In Nederlands is een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Toch is het verstandig om te hebben. Je zult maar voor tienduizenden euro’s schade veroorzaken en het geld niet hebben. En een ongeluk zit in een klein hoekje.

De kosten van een aansprakelijkheidsverzekering zijn niet hoog. Voor 3 á 4 euro per maand heb je er al één afgesloten. Alle banken en verzekeraars bieden aansprakelijkheidsverzekeringen aan. Zelfs bij de HEMA en de Kruidvat kun je een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Hoewel verzekeraars nagenoeg hetzelfde dekken en vergoeden, is het verstandig niet alleen op de prijs te letten, maar ook op wat gedekt wordt en wat de hoogte van de dekking is.

Dekking aansprakelijkheidsverzekering

Wat wordt er wel en niet gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering? Je kunt niet alle schade die je hebt gemaakt verhalen bij je verzekeraar. Als je expres iets kapot maakt van een ander, wordt dat niet gedekt. Dat klinkt logisch. Een ander voorbeeld is dat je tijdens het voetballen de bril van iemand kapot maakt. Ook dan betaalt jouw aansprakelijkheidsverzekering niet uit. De persoon weet namelijk dat dit tijdens het voetballen kan gebeuren. Sterker nog, het wordt ook niet gedekt als je de bril van iemand aan de zijlijn afschiet. Ook die persoon weet dat dit kan gebeuren.

Wat wordt er dan wel gedekt? In de regel wordt alle schade gedekt die niet met opzet wordt aangebracht aan de materiële eigendommen van anderen. Van het kapot maken van een vaas tot een antieke kast. Het moet in elk geval schade zijn die door jou of een meeverzekerde, zoals je partner of je kinderen, is aangericht. Wanneer een geknapte waterleiding voor lekkage bij de buren zorgt, is dat niet door persoonlijk toedoen veroorzaakt. Dit valt dan onder een opstalverzekering.

Ook lichamelijk letsel, die je niet met opzet aan een ander toebrengt, valt onder de aansprakelijkheidsverzekering. Voorwaarde is wel dat degene zich niet bewust kon zijn van het feit dat hij een risico loopt. Stel voor dat iemand zijn voet breekt, omdat jij er op ging staan. De ziekenhuiskosten worden dan vergoed door jouw aansprakelijkheidsverzekering. Overigens dekt de zorgverzekering van de persoon die schade ondervindt meestal de kosten. Toch kan het slachtoffer jou aansprakelijk stellen, zodat jij verantwoordelijk bent voor de financiële schade.

Schade die jouw huisdier veroorzaakt valt in de regel ook onder de aansprakelijkheidsverzekering. Bij het afsluiten van een verzekering kun je meestal kiezen wie er meeverzekerd is. Dit kunnen je partner, je kinderen, maar ook inwonende ouders of grootouders zijn. Huisdieren zijn vrijwel automatisch meeverzekerd.

Afsluiten verzekering. Waar op letten?

Waar moet je op letten als je aansprakelijkheidsverzekering afsluit?

1) Let op wat er per schadegeval wordt gedekt. Soms is dat maximaal € 1000.000,-, maar het kan ook zijn dat er per schadegeval tot € 500.000,- gedekt wordt. Alle schade daarboven moet je dan zelf vergoeden.

2) Let op of er sprake is van eigen risico. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld de eerste € 500,- zelf moet betalen en dat alle schade daarboven door de verzekeraar wordt uitbetaald. Als je “kleinere” bedragen zelf kunt betalen is dat niet erg. Kies dus bewust voor een aansprakelijkheidsverzekering met een eigen risico die bij jou past.

3) Let op wie er allemaal meeverzekerd zijn. Soms ben jij alleen verzekerd. Soms is ook je partner meeverzekerd. Maar ook kinderen en huisdieren kunnen wel of niet meeverzekerd zijn. Zelfs inwonende ouders, grootouders en ongehuwde bloedverwanten kunnen onderdeel uitmaken van aansprakelijkheidsverzekering die jij hebt afgesloten. Tot slot kan zelfs huishoudelijk personeel dat op dat moment voor jou aan het werk is onder jouw verzekering vallen. Houd dus rekening met wie je wilt dat er meeverzekerd zijn.

4) Let op of letselschade die gezinsleden bij elkaar aanbrengen meeverzekerd is. Letselschade is lichamelijke en geestelijke schade die iemand kan ondervinden. Jouw dochter kan bijvoorbeeld jouw zoon een gebroken been bezorgen tijdens het spelen. Meestal dekt de aansprakelijkheidsverzekering dat wel, maar let op of dit bij de polis is inbegrepen. In elk geval wordt materiële schade van gezinsleden onderling niet vergoed. Dus als jij de antieke vaas van je vrouw kapot laat vallen, wordt dat niet gedekt.

5) Let op of de kosten van juridische conflicten over aansprakelijkheid worden vergoed. Wanneer beide partijen het oneens zijn of iemand wel of niet aansprakelijk is, kan een rechtszaak ontstaan. Houd er dan rekening mee of de verzekeraar de proceskosten voor aansprakelijkheidsprocedures dekt. Anders moet je de kosten voor een rechtszaak zelf betalen.

6) Let op of je per maand, per kwartaal of per jaar verzekeringspremie moet betalen. Wanneer je alleen per jaar premie kunt betalen, ben je in één keer een groot bedrag kwijt. Soms brengen verzekeraars ook een extra bedrag in rekening als je per maand betaald. Kies daarom voor een betalingstermijn die bij jou past.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is een schadeverzekering die speciaal bedoeld is voor alleenstaanden en gezinnen. Het hangt per verzekeraar en de gekozen dekking af wie er mee zijn meeverzekerd. Bij een alleenstaandendekking zijn over het algemeen de verzekeringnemer zelf, huisdieren, logés (die niet zelf verzekerd zijn) en huispersoneel automatisch meeverzekerd. Bij een gezinsdekking zijn ook de partner, kinderen en andere inwonenden meeverzekerd.

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB)

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een verzekering tegen schade die jij als ondernemer of je medewerkers toebrengen aan anderen. Onder de dekking van een AVB valt op hoofdlijnen:

algemene bedrijfsaansprakelijkheid: als een klant bijv. zijn hoofd stoot aan een laaghangend object of uitglijdt op een gladde vloer in uw bedrijfspand.

werkgeversaansprakelijkheid: als jij of een werknemer tijdens het werk schade oploopt die toe is te rekenen aan het bedrijf.

schade die tijdens of na het leveren van producten is aangebracht: als jouw bedrijf schade veroorzaakt bij een opdrachtgever als gevolg van de gebrekkige uitvoering van werkzaamheden.

In het algemeen ben je als bedrijf verzekerd tegen alle materiële en letselschade die is toegebracht door u of uw werknemers aan klanten zelf of materiële schade aan klanten als gevolg van het leveren van gebrekkige producten. Ook is het bedrijf verzekerd tegen schade die uzelf of uw werknemers oplopen of veroorzaken tijdens de uitvoering van bedrijfsmatige activiteiten.

Aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Een aansprakelijkheidsverzekering wordt vaak verward met de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering). Een WA-verzekering is in Nederland wel verplicht. Een aansprakelijkheidsverzekering niet. De WA-verzekering is volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) verplicht voor mensen met een motorrijtuig . Verder is de WA-verzekering verplicht voor jagers en exploitanten van kerncentrales.

Ook al is de aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht, toch is het er verstandig één af te sluiten. De kans dat je een grote schade veroorzaakt en het geld niet hebt, is weliswaar klein, maar je wilt het risico niet lopen.

Dubbele dekking?

Het komt voor dat je twee verzekeringen hebt afgesloten die deels hetzelfde dekken. In juridische termen wordt dan gesproken van ‘samenloop van verzekeringen’. In de volksmond heet dit dubbele dekking. Een reisverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering overlappen elkaar bijvoorbeeld deels. Wanneer je op vakantie bent en de barbecue van de verhuurder van het vakantiehuisje per ongeluk kapot maakt, dekt zowel je reisverzekering als je aansprakelijkheidsverzekering de kosten van de door jou toegebrachte schade. Op dat moment mag je zelf bepalen voor welke verzekering je kiest. De schade mag overigens maar één keer worden verhaald. Het is wettelijk verboden dat je het totale schadebedrag bij zowel de reis- als de aansprakelijkheidsverzekering claimt.

Een tweede voorbeeld van dubbele dekking is als een sportvereniging een collectieve aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, terwijl individuele leden een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) hebben. Wanneer een lid schade toebrengt aan een ander, kunnen twee verzekeringen worden aangesproken. Ook hiervoor geldt dat het totale bedrag maar één keer mag worden geclaimd.

Ben je met een dubbele dekking dan duurder uit? Eigenlijk niet. Verzekeraars berekenen de hoogte van de premie aan de hand van de hoeveelheid schade-uitkeringen die ze moeten doen. Hoe meer ze moeten uitkeren, hoe hoger het premiebedrag. Als bijvoorbeeld alle schades die tijdens een vakantie zijn ontstaan, worden verhaald bij de reisverzekering en niet bij de aansprakelijkheidsverzekering, zullen de kosten van de aansprakelijkheidsverzekering lager zijn.

author-avatar

Over Scholto Bos

Scholto is financieel-juridisch adviseur en eigenaar van Finler.nl. Eerder werkte hij bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc in Den Haag.

Een reactie op “Aansprakelijkheidsverzekering

  1. Andy van Hek schreef:

    Ik ben pas met een vriend van mij een weekendje naar de Ardennen geweest. Na een bezoek naar de plaatselijke supermarkt ging de deur aan de passagierskant de mijne dus niet meer open. Hoogstwaarschijnlijk heb ik die deur daarvoor nogal lomphard dichtgegooid wat hem na een bezoek naar zijn garage een rekening van rond de circa 2000 euro opleverde. Nu is dus mijn vraag of er een soort verzekering is die dat vergoed? Ik heb er meerdere oa. Een reisverzekering + een AVP

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *