Verzekeren

Kapitaalverzekering

Kapitaalverzekering

Een kapitaalverzekering is een vorm van sparen. Bij een kapitaalverzekering betaal je maandelijks of jaarlijks premie aan een verzekeraar en ontvang je op een vooraf afgesproken moment in één keer een vooraf afgesproken bedrag. Door premie te betalen ‘spaar je’ met een bepaald doel en voor een bepaald moment in je leven. Meestal is dat doel het aflossen van je hypotheek of het financieren van een aanvullend pensioen.

In dit artikel wordt uitgelegd wat een kapitaalverzekering is, waarom iemand een kapitaalverzekering afsluit, welke vormen er zijn en welke fiscale regels er gelden.

Kapitaalverzekering afsluiten

Wat is een kapitaalverzekering?

Definitie kapitaalverzekering

Een verzekering waarbij de verzekerde bij het voorvallen van een in de polis opgenomen gebeurtenis of bij het bereiken van een bepaalde datum of leeftijd een eenmalige kapitaalsuitkering ter grootte van het met de verzekeraar afgesproken bedrag ontvangt.

Wat is een kapitaalverzekering?

Een kapitaalverzekering is een levensverzekering. Bij een levensverzekering draait het allemaal om het afsluiten van verzekeringen op gebeurtenissen in het leven, bij de dood of de uitvaart van een mens. Kenmerk van een kapitaalverzekering is dat er alleen wordt uitgekeerd wanneer de verzekerde tijdens de afgesproken gebeurtenis of datum nog leeft. Je sluit dus een kapitaalverzekering af voor zaken die tijdens je leven gebeuren en krijgt daarom alleen maar uitbetaald als je op het moment van uitkeren nog leeft. Veel voorkomende redenen om een kapitaalverzekering af te sluiten zijn het aflossen van een hypotheek, het aflossen van bedrijfsschulden, het financieren van de studie van kinderen of het financieren van een vervroegd ouderdomspensioen. Kortom, bij een kapitaalverzekering verzeker je je van kapitaal op een later moment en met een bepaald doel.

Waarom een kapitaalverzekering?

Een kapitaalverzekering sluit je meestal af in combinatie met een hypotheek. Op de dag dat de hypotheek afloopt, meestal na 30 jaar, wordt een bedrag uitgekeerd waarmee (een deel van) de hypotheek kan worden afgelost. Wanneer je een kapitaalverzekering op een eigen woning afsluit ben je verplicht om het uitgekeerde bedrag te gebruiken voor de aflossing van de hypotheek. Dat is ook de reden dat de kapitaalverzekering meestal in combinatie met de hypotheek wordt afgesloten, de zogeheten Kapitaalverzekering Eigen Woning of KEW. In de polis (verzekeringsovereenkomst) staat exact vermeld voor wie, waarom en wanneer de verzekering wordt uitgekeerd.

Hoewel de kapitaalverzekering voornamelijk wordt afgesloten om een hypotheek mee af te kunnen lossen, zijn er nog vele andere redenen om een kapitaalverzekering af te sluiten. Het doel is altijd sparen voor of financieren van een bepaalde gebeurtenis. Dit kunnen zijn:

  • aflossen van een bedrijfsschuld
  • sparen voor het starten van een eigen bedrijf
  • het financieren van vervroegd pensioen
  • het sparen voor een aanvulling op het pensioen
  • het financieren van de studie van kinderen
  • de aankoop van een boot, vakantiehuis, camper, wereldreis etc.

Soorten kapitaalverzekeringen

Bij een kapitaalverzekering betaal je premie met als doel om op een later moment over kapitaal te beschikken. Daarom heeft deze verzekering veel weg van het klassieke ´sparen voor later´. Je kunt bij een kapitaalverzekering op twee manieren sparen. Je kunt de verzekeraar de opdracht geven om jouw geld op een spaarrekening te laten zetten met een vaste rente, maar je kunt er ook voor kiezen om jouw ingelegde premie te laten beleggen. Er zijn dus twee soorten kapitaalverzekeringen: de spaarverzekering en de beleggingsverzekering.

Voor- en nadelen Spaarverzekering

Een spaarverzekering brengt weinig risico’s met zich mee. Je legt premie in en de verzekeraar geeft je een vaste rente over de ingelegde premie. Het voordeel is dat de rente gedurende de hele looptijd van de verzekering vast staat. Hierdoor ontvang je een gegarandeerd bedrag op de einddatum van de verzekering. Je hebt dus veel zekerheid, maar het nadeel ervan is dat het bedrag nooit flink zal groeien. De enige mogelijkheid waardoor de uitkering hoger uit zou kunnen vallen, is door eventuele winstdeling (zie de uitleg in de volgende paragraaf).

Voor- en nadelen Beleggingsverzekering

Een beleggingsverzekering brengt meer risico met zich mee. Hoeveel risico je neemt hangt af van de afspraken de je hierover maakt met je verzekeraar. Je kunt de verzekeraar laten beleggen in één of meerdere beleggingsfondsen. Door je verzekeraar in meerdere fondsen te laten beleggen neem je minder risico dan wanneer je al je geld in zet op één beleggingsfonds. Het hangt er ook vanaf in welke beleggingsfondsen je je geld laat beleggen. Aandelen in Shell zijn bijvoorbeeld minder gevoelig voor koersdalingen en -stijgingen dan aandelen in Facebook.

Het voordeel van een beleggingsverzekering is dat je vermogen gigantisch kan groeien wanneer de beurkoersen stijgen. Het nadeel is dat de beleggingen ook kunnen dalen. Hierdoor is de kapitaalsuitkering niet gegarandeerd, zoals bij de spaarverzekering. Hierdoor loop je dus het risico dat je op de einddatum van de kapitaalverzekering niet het gewenste bedrag hebt om je aanvullende pensioen mee te kunnen financieren of je hypotheek af te kunnen lossen.

Kapitaalverzekering en winstdeling

Bij het afsluiten van de verzekering spreek je af welk bedrag je krijgt uitgekeerd. Dit bedrag (de kapitaalsuitkering) ontvang je gegarandeerd. Daarnaast kun je afspreken dat dit bedrag wordt vermeerderd met een eventuele winstuitkering. Winstuitkering betekent dat, als de verzekeraar winst maakt, je een deel van die winst bovenop het afgesproken bedrag krijgt. Hierdoor wordt de uitkering hoger dan het afgesproken bedrag. De verzekeraar kan niet van tevoren zeggen hoeveel winst ze maken. Ze beleggen de premie namelijk in staatsobligaties. De hoogte van de winstdeling hangt af van de stijging van de waarde van de obligaties. De verzekeraar bekijkt meestal jaarlijks hoe hoog de winstdeling is.

Wat is een gemende verzekering?

Een verzekeraar keert het verzekerde kapitaal alleen maar uit wanneer de verzekerde op het moment van uitkeren nog in leven is. Wanneer de verzekerde op het moment van uitkeren overleden is, heeft hij feitelijk jarenlang voor niets premie betaald. Ook een echtgenoot of kinderen kunnen dan niet meer profiteren. Om dit te voorkomen wordt een kapitaalverzekering vaak afgesloten in combinatie met een overlijdensrisicoverzekering. Dit heet een gemengde verzekering.

Door een gemengde verzekering af te sluiten ontstaat een gegarandeerde uitkering. Overigens betaal je voor een gemengde verzekering wel meer premie. De premie bestaat namelijk uit een spaar- of beleggingsdeel plus een overlijdensrisicodeel.Met de verzekeraar spreek je af welk bedrag wordt uitgekeerd wanneer je nog leeft op de einddatum van de verzekering en je spreekt af hoeveel de verzekeraar uitkeert wanneer je voortijdig overlijdt.

Belasting en kapitaalverzekering

Wanneer je zelf spaart, moet je boven een bepaald bepaald bedrag vermogensbelasting betalen. Dit kan een reden zijn om een kapitaalverzekering af te sluiten in plaats van zelf sparen. Een andere reden om voor een kapitaalverzekering te kiezen is dat het eindkapitaal belastingvrij wordt uitgekeerd. Vanaf 1 januari 2013 gelden er andere regels. Hierdoor kan er geen kapitaalverzekering in box 1 worden afgesloten, maar enkel nog in box 3. Hiermee is het fiscaal onaantrekkelijk omdat niet meer van de voordelen in box 1 kan worden geprofiteerd. Dit betekent dat de opgebouwde waarde boven de vrijstelling in box 3 in de belastingheffing is opgenomen. Lees meer hierover in dit artikel van de Vereniging Eigen Huis.

Over Scholto Bos

Scholto is financieel-juridisch adviseur en eigenaar van Finler.nl. Eerder werkte hij bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc in Den Haag.