Economie

Aanbodeconomie

Aanbodeconomie

De aanbodeconomie (supply-side economics) is een stroming in de economie die zich bezighoudt met de problemen die zich aan de aanbodkant van de economie afspelen. Deze economische theorie verklaart de ontwikkeling van de economie met name door aanbodfactoren. Deze aanbodfactoren zijn de hoeveelheid, kwaliteit en ontwikkeling van de productiefactoren.

Deze economische theorie gaat ervan uit dat er allerlei prikkels zijn die het aanbod van productiefactoren positief of negatief kunnen beïnvloeden. Deze positieve en negatieve prikkels worden volgens deze theorie vooral bepaald door lonen, prijzen en tarieven. Zo wordt bijvoorbeeld aanbevolen uitkeringen te verlagen, zodat mensen een grotere prikkel voelen om te gaan werken. Door deze prikkel bieden deze personen zich dan weer aan op de arbeidsmarkt, zodat de productiecapaciteit wordt verhoogd.

De aanhangers van de aanbodeconomie worden aanbodeconomen (supply-side economists) of Klassieke School genoemd.

Over Scholto Bos

Scholto is financieel-juridisch adviseur en eigenaar van Finler.nl. Eerder werkte hij bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc in Den Haag.