Ondernemen & Financiën

Arbeidstijdverkorting (ATV)

Arbeidstijdverkorting (ATV)

Arbeidstijdverkorting (ATV) is de verkorting van het aantal gewerkte uren (van 40 uren naar 36), maar met behoud van de bedrijfstijd. Het doel is het creëren van meer arbeidsplaatsen. Ditzelfde principe geldt ook voor de ADV.

Voorbeeld Arbeidstijdverkorting

Wanneer tien mensen 4 uur per week minder gaan werken kan er één persoon extra in dienst worden genomen.

Kritiek Arbeidstijdverkorting

De praktijk heeft uitgewezen dat ATV en ADV niet tot de gewenste uitbreiding van werkgelegenheid heeft geleid, maar dat werkgevers gezorgd hebben voor de verhoging van de arbeidsproductiviteit.

Over Scholto Bos

Scholto is financieel-juridisch adviseur en eigenaar van Finler.nl. Eerder werkte hij bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc in Den Haag.