Investeren en consumeren is besteden. Bestedingen zijn alle uitgaven door consumenten, bedrijven, overheid en buitenland. Een econoom zou zeggen dat de totale bestedingen van een land ‘het totaal aan ingezette alternatief aanwendbare middelen is ter verkrijging van schaarse goederen om behoeften mee te kunnen bevredigen’.

Definitie

Bestedingen zijn uitgaven die in alle sectoren van de economie worden gedaan.

Voorbeelden

Een voorbeeld van een besteding is een bedrijf dat een machine koopt. Een tweede voorbeeld is als een buitenlands bedrijf een Nederlands product bij ons komt kopen. Andere voorbeelden van bestedingen zijn de overheid die een snelweg aan laat leggen of een consument die een koffiezetapparaat koopt.

Berekening

De som van alle uitgaven in een land zijn de macro-economische bestedingen. Dit is al het geld dat in een bepaalde periode wordt uitgegeven in een land. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen de bestedingen van consumenten (C), bedrijven (I), Overheid (O) en het buitenland (E).

In een wiskundige formule is de som van alle bestedingen als volgt: C + I + O + E

De C staat voor Consumptie door consumenten, de I voor Investeringen door bedrijven, de O voor Overheidsbestedingen en de E voor Export.

Deze bestedingen kunnen alleen maar worden gedaan met behulp van middelen. De middelen die in Nederland zelf worden uitgegeven, wordt het Nationaal Inkomen (Y) genoemd. Daarnaast schaffen we niet alleen goederen en diensten in Nederland zelf aan, maar geven we ook geld uit in het buitenland. Dit wordt de Import (M) genoemd. Het nationaal inkomen en de import samen, vormen het totaal aan aangeschafte goederen en diensten.

In een wiskundige formule is de som van alle middelen: Y + M

Als we vervolgens de middelen en de bestedingen tegenover elkaar zetten in een balans, kan de conclusie worden getrokken dat ze gelijk zijn aan elkaar. De staat van middelen en bestedingen ziet er als volgt uit:

MIDDELEN BESTEDINGEN
Nationaal inkomen Y Particuliere consumptie C
Import M Bedrijfsinvesteringen I
Overheidsbestedingen O
Export E
Totaal Y+M Totaal C+I+O+E

De volgende formule kan worden opgesteld: C + I + O + E = Y + M

Gerelateerde begrippen

Het verloop van alle uitgaven komen tot uitdrukking in de economische kringloop. Zie ook onderbesteding en overbesteding.

author-avatar

Over Scholto Bos

Scholto is financieel expert en oprichter van Finler Media. Hij werkte 9 jaar bij de directie van financieel-economische zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Daarvoor was hij consultant bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc in Den Haag.

Gerelateerde artikelen

Eén reactie op “Bestedingen

  1. Anna schreef:

    Hoe zit het met netto / bruto ? Kun je zeggen dat de Toegevoegde waarde min afschrijvingen Y is? Als Y ook gelijk is aan C + I + O + E – M waar komen de afschrijvingen dan vandaan?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *