Belasting

Belastingplichtige

Belastingplichtige

Een belastingplichtige is iemand die belasting moet betalen. Die ‘iemand’ kan een particulier of een organisatie zijn. In economische termen kan een belastingplichtige zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn.

Aan wie ben je belastingplichtig?

Een belastingplichtige is belastingplichtig aan de Nederlandse overheid. Dit houdt in dat je verplicht bent belasting te betalen als de Tweede Kamer daartoe besloten heeft.

Als Nederlander kun je ook belastingplichtig zijn aan een buitenlandse overheid. Voorbeelden zijn als je een huis in het buitenland bezit of wanneer je producten import in een ander land. Een derde voorbeeld is als je in het buitenland een product koopt. In Amerika betaal je dan bijvoorbeeld VAT (value added tax), de Amerikaanse variant van BTW (belasting over de toegevoegde waarde).

In dit artikel richten wij ons verder op de belastingplicht in Nederland. Er zijn in Nederland verschillende overheidsorganisaties die belastingen heffen. Dit zijn:

Rijksoverheid
In Nederland is de Belastingdienst belast met het heffen en innen van belastingen voor de Nederlandse staat. De Belastingdienst schrijft vanuit haar functie belastingplichtigen aan om belasting te betalen of eerst belastingaangifte te doen. Voorbeelden van belastingen die een belastingplichtige aan de staat afdraagt zijn loonbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en houderschapsbelasting (voorheen motorrijtuigenbelasting). De Belastingdienst verzorgt ook de douanebelastingen, zoals belasting over de invoer en uitvoer van goederen. Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst.

Gemeentes
Als belastingplichtige ben je niet alleen verplicht belasting te betalen aan de Belastingdienst. Ook Nederlandse gemeenten heffen en innen belastingen. Voorbeelden van gemeentelijke belastingen zijn de onroerendezaakbelasting (OZB), toeristenbelasting en hondenbelasting. Gemeentelijke belastingen voor bedrijven zijn o.a. precariobelasting, reclamebelasting en reinigingsrecht.

Waterschappen
Om ons te beschermen tegen alle invloeden van water zijn er waterschappen. Ook aan het waterschap ben je belastingplichtig. Voorbeelden van waterschapsbelasting zijn zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing. Jaarlijks ontvangt je een aanslag van het waterschap of van een een organisatie die namens het waterschap belastingen heft en int. Als je wilt weten onder welk waterschap je valt, kun je op de website van de Unie van Waterschappen kijken.

Provincies
Tot slot heffen provincies ook belastingen. Het bekendste voorbeeld is de houderschapsbelasting (motorrijtuigenbelasting). Overigens wordt deze belasting niet door de provincies zelf geïnd, maar voert de Belastingdienst dit voor ze uit. Een ander voorbeeld van provinciale belastingen zijn milieuheffingen. De meeste provinciale milieuheffingen worden door waterschappen geïnd.

Belastingplicht, -aangifte en -aanslag

Als belastingplichtige betaal je een aantal belastingen op basis van een belastingaangifte. Voorbeelden zijn inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Steeds vaker is de belastingaangifte gedeeltelijk ingevuld door de belastingheffende instantie. Op basis van deze aangifte ontvang je een belastingaanslag. Op het moment dat je de aanslag hebt ontvangen, ontstaat een belastingschuld die weer vervalt op het moment dat aan de verplichting is voldaan.

Wanneer de belastingheffende instantie alle benodigde gegevens heeft, hoef je geen aangifte te doen. Je ontvangt direct per post een aanslag. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de heffing van OZB en verontreinigingsheffing. Wanneer je als belastingplichtige het niet eens bent met de aanslag kun je hiertegen in bezwaar of beroep gaan.

Meestal moet de belastingschuld in eenmaal worden voldaan, maar in veel gevallen is het ook mogelijk om in termijnen te betalen.

Belastingplichtige en indirecte belastingen

In de bovenstaande voorbeelden betaal je belasting op basis van een aangifte. Misschien ben je er soms ook minder bewust van dat je belastingplichtig bent en dus belasting betaalt. Voorbeelden van dergelijke belastingen zijn omzetbelasting (BTW), accijnzen en toeristenbelasting . Je bent verplicht dit te betalen en je betaalt het iedere keer op het moment dat je een product of dienst afrekent bij een kassa. Deze belastingen worden indirecte belastingen genoemd.

author-avatar

Over Scholto Bos

Scholto is financieel expert en oprichter van Finler Media. Hij werkte 9 jaar bij de directie van financieel-economische zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Daarvoor was hij consultant bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc in Den Haag.

Gerelateerde artikelen

3 thoughts on “Belastingplichtige

 1. Sjonnie schreef:

  Een belastingplichtige wordt gedefinieerd als iemand die belasting moet betalen. Deze definitie gebruikt het een gevolg om de oorzaak aan te geven: als je belasting moet betalen, ben je belastingplichtig en omdat je belastingplichtige bent moet je belasting betalen…… Als je in Nederland woont, ben je in Nederland belastingplichtig en dus moet je belasting betalen… of, als je uit Nederland inkomen hebt, ben je in Nederland belastingplichtig.. Deze twee laatste voorbeelden definiëren de belastingplichtige juister, 2 condities buiten het terrein van belastingen die bepalen dat je belasting moet betalen.
  Is een Venezolaan die in Spanje woont, belastingplichtig aan de Nederlandse overheid? Hoezo dat? Alleen als die inkomen uit Nederland heeft, of indirect Nederlandse spullen koopt (BTW), dan is die belastingplichtig.
  Is mijn Venezolaanse dochter die ik een schenking van 100.000 euro geef om in Spanje een huis te kopen, belastingplichtig in Nederland? Omdat ik toevallig Nederlander ben en in Nederland woon?

 2. Scholto Bos schreef:

  Beste John, een natuurlijk persoon is inderdaad een persoon die drager van rechten en plichten kan zijn. In Nederland is vastgelegd dat een persoon bij geboorte juridisch een natuurlijk persoon is. Dit staat vastgelegd in artikel 2 van het burgerlijk wetboek. Zodoende. Dat UVRM er specifiek de nadruk op legt dat dit in andere landen niet zo geregeld hoeft te zijn, verklaart hun bestaansrecht dan ook.

 3. john schreef:

  U spreekt over een belastingplichtige
  “”In economische termen kan een belastingplichtige zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn””

  Waar valt dan de mens onder??
  Lees de UVRM er eens op na, in een van die artikelen staat dat de mens recht heeft op een natuurlijke persoon , maar vooral dat deze het niet is en al helemaal niet verplicht kan worden om zich zelf als een natuurlijke persoon te identificeren.

  Hoe kun je dan stellen dat ik als mens belasting moet betalen?
  Waar haal je het recht vandaan? lees de UVRM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *