Economie

Bedrijfstak

Bedrijfstak

Bedrijven die dezelfde soort goederen of diensten maken, vormen samen een bedrijfstak. Dus alle kappers samen zijn een bedrijfstak. Alle verffabrieken vormen ook een bedrijfstak. Andere voorbeelden van bedrijfstakken zijn glastuinbouwers, supermarkten, verzekeringsmaatschappijen, benzinestations, horeca, accountants, campinghouders en gasinstallatiebedrijven.

Definitie

Een groep van ondernemingen met een gelijksoortige productie die zich op dezelfde hoogte bevinden in de bedrijfskolom.

Voorbeeld brood- en banketbakkerij

Het is niet altijd helder wat de grenzen tussen de verschillende bedrijfstakken zijn. Vormen broodbakkerijen en banketbakkers samen één bedrijfstak? Of hebben banketbakkers een andersoortige productie dan broodbakkers? Of bevinden ze zich op verschillende hoogtes in de bedrijfskolom? In de praktijk worden brood- en banketbakkers meestal als één bedrijfstak gezien. Beiden verkopen direct aan consumenten en zijn daarmee de laatste stap in de bedrijfskolom. Ook maken ze eenzelfde soort product op basis van meel, zuivel, suikers en zout. Het wordt gecompliceerder wanneer we naar broodfabrieken kijken. Broodfabrieken leveren namelijk niet direct aan consumenten, maar meestal aan supermarkten. De conclusie is dat de broodfabriek wel eenzelfde soort product maakt als een bakkerij, maar zich niet op dezelfde hoogte in de bedrijfskolom bevindt. Broodfabrieken horen dus niet tot dezelfde bedrijfstak als brood- en banketbakkerijen.

author-avatar

Over Scholto Bos

Scholto is financieel expert en oprichter van Finler Media. Hij werkte 9 jaar bij de directie van financieel-economische zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Daarvoor was hij consultant bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc in Den Haag.

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *