Economie

Volksverzekeringen

Volksverzekeringen

Volksverzekeringen zijn de derde stap in de uitbouw van de verzorgingsstaat. Na de arbeidswetgeving en de werknemersverzekeringen, kwamen de meer solidaire volksverzekeringen.

Volksverzekeringen zijn algemener dan werknemersverzekeringen en gelden voor voor iedereen die in Nederland woont. Voorbeelden van volksverzekeringen zijn de Algemene Ouderdomswet van 1957 (AOW) en de Algemene Kinderbijslagwet van 1963.

In grote lijnen kan de uitbouw van de verzorgingsstaat opgedeeld worden in vier fasen:

  1. arbeidswetgeving
  2. werknemersverzekeringen
  3. volksverzekeringen
  4. sociale voorzieningen

Over Scholto Bos

Scholto is financieel-juridisch adviseur en eigenaar van Finler.nl. Eerder werkte hij bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc in Den Haag.