Economie

Sociale voorzieningen

Sociale voorzieningen

De laatste stap in de ontwikkeling van de verzorgingsstaat zijn de sociale voorzieningen. Hier staat de solidariteitsgedachte voorop. Er is geen sprake meer van een verzekering, zoals bij de werknemersverzekeringen. Sociale voorzieningen worden dan ook betaald uit belastingopbrengsten.

Het doel van een sociale voorziening is mensen te helpen die niet terug kunnen vallen op een werknemers- of een volksverzekering. Omdat een sociale voorziening de laatste mogelijkheid is om in aanmerking te komen voor een bestaansminimum, wordt dit ook wel het sociale vangnet genoemd.

Een voorbeeld van een sociale voorziening is de Algemene Bijstandswet (ABW) van 1965 (de naam van de wet is veranderd in de Wet Werk en Bijstand).

In grote lijnen kan de uitbouw van de verzorgingsstaat opgedeeld worden in vier fasen:
1) abeidswetgeving
2) werknemersverzekeringen
3) volksverzekeringen
4) sociale voorzieningen

author-avatar

Over Scholto Bos

Scholto is financieel expert en oprichter van Finler Media. Hij werkte 9 jaar bij de directie van financieel-economische zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Daarvoor was hij consultant bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc in Den Haag.

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *