Economie

Parallellisatie (horizontale integratie)

Parallellisatie (horizontale integratie)

Bij parallellisatie, ook wel horizontale integratie, breidt een bedrijf haar activiteiten uit naar een andere bedrijfskolom. Er worden twee of meer geledingen die zich op gelijke hoogte in een bedrijfskolom bevinden samengevoegd. Dit betekent in de praktijk dat een bedrijf haar assortiment verbreedt. Denk maar aan Bol.com die naast boeken ook elektronica en speelgoed aanbiedt of aan Calvin Klein die naast kleding ook parfums in het assortiment opneemt. Parallellisatie of horizontale integratie wordt ook wel diversificatie genoemd.

Definitie parallellisatie

Vergroten van het assortiment van een organisatie door het samenvoegen van geledingen in twee of meer bedrijfskolommen.

Parallellisatie en specialisatie

Parallellisatie is het tegenovergestelde van specialisatie. Wanneer een bedrijf zich specialiseert wordt de bedrijfskolom smaller, dus het assortiment kleiner. Bijvoorbeeld, wanneer een fietsenmaker besluit om naast fietsen ook scooters te gaan verkopen, is er sprake van parallellisatie. Wanneer een fietsenhandelaar besluit om alleen nog maar racefietsen te verkopen, dan specialiseert hij zich.

Redenen voor parallellisatie

Er zijn verschillende redenen voor horizontale integratie. De eerste reden is omdat de klant het “verwacht”. Van der Zee Vleesgrootverbuik leverde bijvoorbeeld al jaren vlees en vleeswaren aan o.a. ziekenhuizen en bejaardentehuizen. Van der Zee kwam erachter dat hun klanten dagverse producten als vlees, brood, kaas en groente in één keer bij dezelfde leverancier wilde bestellen. Op dat moment bestelden ziekenhuizen en bejaardenhuizen hun versproducten nog bij verschillende organisaties. Dit kostte veel tijd en coördinatie. Van der Zee zocht vervolgens de samenwerking met de Groothandel Hanos en verschillende groenteleveranciers om onder de naam Distrivers geïntegreerde voedselpakketten aan te bieden. Deze vorm van integratie levert de klant meer gemak en zekerheid. Bekijk de bedrijfsfilm van Distrivers om een beeld te krijgen van deze vorm van horizontale integratie.

De belangrijkste reden voor Van der Zee om horizontaal te integreren is behoud en aantrekken van nieuwe klanten. Een tweede reden voor bedrijven om hun assortiment te verbreden is om niet te afhankelijk te worden van één type product. Een bedrijf als Friesland Campina maakt expres een breed assortiment aan melkproducten en vruchtendranken. Wanneer consumenten minder chocoladevla of vruchtenyoghurt kopen, dan verkopen ze nog steeds vruchtensappen als Appelsientje, Coolbest en Dubbelfriss.

Een derde reden voor horizontale integratie is het beperken van de concurrentie. In 2012 kocht Facebook het bedrijf Instagram. Instagram is net als Facebook een sociaal netwerk, maar dan gericht op het delen van foto’s. Hoewel Instagram als merk nog steeds bestaat is het een extra dienst in het dienstenportfolio van Facebook geworden.

Een vierde reden voor horizontale integratie is het beperken van kosten door het bereiken van schaalvoordelen. Dit zijn de kostenbesparingen die ontstaan door te produceren op grotere schaal. Distilleerder Hooghoudt heeft een standaard productieproces om alcoholische dranken te maken. Van het maken van het alcoholdestillaat tot het afvullen en etiketteren van flessen. De stappen voor het maken van een alcoholische drank zijn in grote lijnen identiek. Door een steeds breder assortiment aan alcoholische dranken aan te bieden, worden de kosten per eenheid product lager.

Samengevat zijn de meest voorkomende redenen van parallellisatie:

  • Tegemoetkomen aan de klantverwachting
  • Beperken afhankelijkheid andere producten
  • Beperken van concurrentie
  • Behalen van schaalvoordelen

Voordelen en nadelen

Voordelen van parallellisatie zijn winstmaximalisatie, vergroten van het marktaandeel en een betere concurrentiepositie. Mogelijke nadelen zijn dat het samenvoegen van of samenwerken met andere organisaties niet lukt vanwege cultuurverschillen. Ook kan blijken dat een organisatie te weinig verstand heeft van het product dat of de organisatie die is overgenomen. Tot slot kan een te hoge ambitie gepaard gaat met te hoge financiële risico’s waardoor de assortimentsverbreding tot een faillissement leidt.

Verticale vs. horizontale integratie

Er zijn verschillende vormen van integratie. Door integratie kan een bedrijfskolom smaller of korter worden. Bij het verbreden van het assortiment op het niveau van een bedrijfstak, wordt de bedrijfskolom smaller. Bedrijfsactiviteiten van dezelfde “soort” worden dan samengevoegd. Dit heet horizontale integratie. De bedrijfskolom kan ook korter worden doordat twee of meer geledingen worden samengevoegd binnen dezelfde bedrijfskolom. Hierdoor verdwijnen er één of meer markten en stappen in de productieketen. Dit heet verticale integratie. Er zijn twee vormen van verticale integratie. De eerste is achterwaartse integratie waarbij de activiteiten van een leverancier worden overgenomen. De tweede is voorwaartse integratie waarbij de activiteiten van een afnemer worden overgenomen.

Bredere en langere bedrijfskolom

Naast smaller (parallellisatie) en korter (integratie) kan een bedrijfskolom ook breder of langer worden. Een bedrijfskolom wordt breder door specialisatie. Dit houdt in dat een organisatie activiteiten afstoot om zich te specialiseren in de productie van één of een paar goederen of diensten. Een bedrijfskolom wordt langer door differentiatie. Dit houdt in dat een organisatie taken afstoot waardoor een extra schakel in een bedrijfskolom ontstaat.

author-avatar

Over Scholto Bos

Scholto is financieel-juridisch adviseur en eigenaar van Finler.nl. Eerder werkte hij bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc in Den Haag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *