Belasting

Belastingdienst

Belastingdienst

De Nederlandse Belastingdienst heft en int belastingen en sociale premies. Ten tweede keren ze ook toeslagen uit. Ten derde zijn ze verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met de import en export van goederen (douane). Dit alles doet de Belastingdienst in opdracht van de Nederlandse overheid. De organisatie maakt onderdeel uit van het ministerie van Financiën. Een ander woord voor Belastingdienst is fiscus, wat Latijn is voor ‘mandje’.

Heffen en innen belastingen

De meeste mensen kennen de Belastingdienst van de blauwe enveloppe. Of je nu je jaarlijkse belastingaangifte doet voor de inkomstenbelasting of je doet als bedrijf BTW-aangifte. Als belastingplichtige kun je niet om de Belastingdienst heen. De belastingen worden onder andere gebruikt voor veiligheid, sociale voorzieningen, onderwijs en de aanleg en onderhoud van de Nederlandse infrastructuur.

Voorbeelden van belastingen die particulieren aan de Rijksoverheid betalen zijn loonbelasting, erfbelasting, schenkbelasting en overdrachtsbelasting. Ook heft de Belastingdienst accijnzen op drank, tabak en brandstof. Bedrijven betalen onder andere vennootschapsbelasting, bankenbelasting of verhuurderheffing. Een compleet overzicht van alle belastingen voor particulieren en bedrijven vind je op de website van de Belastingdienst.

De Belastingdienst is niet de enige organisatie die belastingen heft en int. Ook gemeentes, provincies en waterschappen heffen en innen belastingen. De bekendste voorbeelden van belastingen die gemeentes innen zijn de OZB en toeristenbelasting. De belastingen die waterschappen innen zijn bedoeld om ons te beschermen tegen de invloeden van water. Voorbeelden zijn waterschapsbelasting, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing. De bekendste belasting die de provincie heft, is de houderschapsbelasting, die beter bekend staat als motorrijtuigenbelasting. Overigens innen de provincies deze belasting niet zelf, maar de Belastingdienst voert dat voor hun uit.

Uitkeren toeslagen

Naast het heffen en innen van belastingen, keert de Belastingdienst ook toeslagen uit voor zorg, huur en kinderopvang. Voorbeelden zijn de zorgtoeslag, kindgebonden budget, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst haalt dus niet alleen geld op, maar brengt ook geld naar de burgers toe. Ze storten het geld overigens niet automatisch op je bankrekening, maar je moet de toeslag aanvragen.

Import en export goederen

Ook de Douane maakt onderdeel uit van de Belastingdienst. De Douane kijkt niet alleen of reizigers en bedrijven belasting moeten betalen over de invoer van goederen. Ook controleren ze of goederen voldoen aan de Nederlandse eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Ten slotte zien ze er op toe dat er toe dat er geen goederen Nederland binnen worden gesmokkeld.

author-avatar

Over Scholto Bos

Scholto is financieel-juridisch adviseur en eigenaar van Finler.nl. Eerder werkte hij bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc in Den Haag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *