Economie

Aanbodcurve

Aanbodcurve

Hoeveel er van een bepaald product wordt aangeboden, hangt onder andere af van de prijs die een producent voor dat product kan krijgen. Er is dus een relatie tussen de aangeboden hoeveelheid en de prijs van een goed. In de meeste gevallen geldt dat het aanbod van een bepaald goed groter is bij een hoge prijs en lager bij een lage prijs. Het verband tussen de prijs en de aangeboden hoeveelheid wordt uitgerekend door middel van de aanbodfunctie (of aanbodvergelijking). De uitkomsten van deze aanbodvergelijking kunnen worden getoond in een grafiek. Deze grafiek heet de aanbodcurve.

De aanbodcurve is dus een grafische weergave van de hoeveelheid goederen die producenten aanbieden bij verschillende prijzen. Andere benamingen voor de aanbodcurve zijn aanbodlijn, prijsaanbodcurve of prijsaanbodlijn.

Definitie Aanbodcurve

De aanbodcurve (of aanbodlijn) is een grafiek waarin het verband tussen de prijs en de door producenten aangeboden hoeveelheid goederen wordt weergegeven.

Uitleg Aanbodcurve

In de grafiek staat op de Y-as de Prijs P weergegeven en op de X-as de Aangeboden hoeveelheid Q. In dit voorbeeld valt af te lezen dat als de Prijs P hoger is, de aangeboden hoeveelheid Q groter is. De conclusie die hieruit kan worden getrokken is dat producenten een grotere hoeveelheid goederen aanbieden bij een hogere prijs en minder goederen aanbieden bij een lagere prijs. Uitgebreide berekeningen van de aanbodlijn vind je op de website Economielokaal.

Aanbodcurve voorbeeld

Voorbeeld: Aanbodcurve

Voorbeeld Bakfiets

Een fietsenfabriek maakt al jaren verschillende soorten fietsen. Zo maken zij tandems, kinder-, dames, heren, lig- en bakfietsen. De laatste jaren merkt de fietsenfabriek dat de prijs van bakfietsen enorm is gestegen. Toen de prijs van een gemiddelde bakfiets nog € 350,- was, produceerden en verkochten zij 500 bakfietsen per jaar. Inmiddels produceert de fietsenfabriek 1000 bakfietsen en verkoopt deze voor € 700,- per stuk. Wanneer op de Y-as de prijzen en op de X-as het aanbod wordt uitgetekend, ontstaan twee punten waardoor de aanbodlijn worden getrokken.

Individuele en collectieve aanbodcurve

Bij een individuele aanbodcurve wordt het verband tussen de prijs en de aangeboden hoeveelheid van één producent weergegeven. Bij een collectieve aanbodcurve wordt het verband weergegeven tussen de prijs en de aangeboden hoeveelheid van alle producenten op een markt.

Gerelateerde begrippen

De aanbodcurve geeft het grafische verband tussen prijs en aanbod. Bij de vraagcurve (vraaglijn) wordt het grafische verband weergegeven tussen prijs en vraag. Dit verband wordt uitgerekend door middel van de vraagfunctie (vraagvergelijking).

author-avatar

Over Scholto Bos

Scholto is financieel-juridisch adviseur en eigenaar van Finler.nl. Eerder werkte hij bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc in Den Haag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *