Economie

Aanbod

Aanbod

Aanbod is de hoeveelheid goederen en diensten die worden aangeboden op een markt bij verschillende prijzen. Voorbeelden van markten zijn de supermarkt, de huizenmarkt, de arbeidsmarkt en de aandelenmarkt. Aanbod betekent iets anders dan de aangeboden hoeveelheid. Bij aangeboden hoeveelheid wordt namelijk gekeken naar wat er van een goed of dienst bij één bepaalde prijs wordt aangeboden.

Aanbod van citroenen

Aanbod van citroenen

Collectief en Individueel

Er wordt onderscheid gemaakt tussen het collectieve en het individuele aanbod. Bij het individuele wordt gekeken naar de hoeveelheid goederen en diensten die door één persoon, bedrijf of organisatie bij verschillende prijzen wordt aangeboden. Bij het collectieve wordt gekeken naar de hoeveelheid goederen en diensten die door alle mensen, bedrijven of organisaties bij verschillende prijzen worden aangeboden.

Voorbeeld Huizenmarkt

Wanneer de huizenprijzen laag zijn, zetten minder mensen hun huis te koop. Andersom zetten meer mensen hun huis te koop als ze een goede of zelfs hogere prijs kunnen krijgen dan ze in het verleden hebben betaald. De conclusie die hier kan worden getrokken is: hoe hoger de prijs, hoe meer huizen te koop worden gezet. Hierbij wordt gekeken hoeveel huizen er worden aangeboden bij verschillende prijsniveaus. Als we kijken naar het besluit van één persoon om zijn huis te koop aan te bieden is sprake van individueel aanbod. Als we kijken naar het gedrag van alle aanbieders in een bepaalde provincie, heel Nederland of Europa is er sprake van het collectieve aanbod.

Aanbodvergelijking

Op basis van wat wordt aangeboden bij verschillende prijzen kan een verband worden aangetoond aan de hand van een wiskundige formule. Deze formule wordt de aanbodvergelijking genoemd. De uitkomsten van deze vergelijking worden weergegeven in de aanbodcurve. In de meeste gevallen geldt dat er bij een hogere prijs meer van een goed of dienst wordt aangeboden.

Gerelateerde Begrippen

Tegenover aanbod staat vraag. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de aanbodkant en de vraagkant van de economie. Producten worden aangeboden op een markt, waarbij kan worden gesproken over een abstracte markt of een concrete markt. De begrippen vraag en aanbod zijn afkomstig uit de micro-economie. De econoom Alfred Marshall heeft de Marshallian Cross’ ontwikkeld. Dit is de grafiek waarin de aanbod- en vraagcurve gezamenlijk de evenwichtsprijs en -hoeveelheid bepalen.

author-avatar

Over Scholto Bos

Scholto is financieel-juridisch adviseur en eigenaar van Finler.nl. Eerder werkte hij bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc in Den Haag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *