Economie

Allocatiefunctie van de overheid

Allocatiefunctie van de overheid

De overheid oefent invloed uit op wat er in onze economie wordt geproduceerd. Dit doet de overheid door zelf goederen en diensten te produceren en door maatregelen te treffen die de productie van de particuliere sector beïnvloedt. De invloed van de overheid op de allocatie van middelen wordt de allocatiefunctie van de overheid of toedelingsfunctie genoemd. Alloceren betekent aanwenden of toedelen. Anders gezegd beïnvloedt de overheid de manier waarop productiemiddelen in Nederland worden ingezet.

Definitie allocatiefunctie van de overheid

De allocatiefunctie (ook wel toedelingsfunctie) van de overheid is de wijze waarop de overheid invloed uitoefent op de omvang en de samenstelling van de productie.

 

author-avatar

Over Scholto Bos

Scholto is financieel-juridisch adviseur en eigenaar van Finler.nl. Eerder werkte hij bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc in Den Haag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *