Hypotheek

Annuïteitenhypotheek

Annuiteitenhypotheek

Bij een annuïteitenhypotheek betaalt een woningeigenaar maandelijks een vast bedrag aan de hypotheekverstrekker. Dit vaste bedrag bestaat uit een deel aflossing en een deel rente. Aan het einde van de looptijd is de lening volledig afgelost. Meestal wordt een hypothecaire lening voor een periode van 30 jaar afgesloten.

Uitleg annuïteitenhypotheek

Bij een annuïteitenhypotheek lost de woningbezitter gedurende de looptijd steeds meer af en betaalt steeds minder rente. De maandelijkse aflossing en rente zijn zo berekend dat de maandlasten altijd hetzelfde blijven. Doordat er iedere maand een bedrag wordt afgelost, wordt de lening steeds kleiner en neemt het maandelijkse rentebedrag telkens een beetje af. Daarom bestaat het vaste bedrag aan het begin van de looptijd voornamelijk uit rente en aan het einde van de looptijd vooral uit aflossing.

Annuïteit en hypotheekrenteaftrek

De rente plus de aflossing blijven de gehele looptijd hetzelfde. Toch nemen de maandelijkse kosten bij een annuïteitenhypotheek langzaam toe. Dat komt door de hypotheekrenteaftrek. Huizenbezitters mogen de rente over de lening namelijk aftrekken van hun inkomen, waardoor zij minder belasting hoeven te betalen. Omdat het rentebedrag gedurende de looptijd steeds lager wordt, heeft de woningeigenaar steeds minder belastingvoordeel waardoor de nettomaandlasten toenemen. Hoewel de brutomaandlasten (rente en aflossing) dus hetzelfde blijven, nemen de nettomaandlasten (rente en aflossing minus hypotheekrenteaftrek) steeds een beetje toe. Een annuïteitenhypotheek wordt daarom vooral gekozen door mensen die verwachten dat hun inkomen de komende jaren nog gaat stijgen.

Om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek kan sinds 1 januari 2013 alleen nog worden gekozen voor een lineaire hypotheek of een annuïteitenhypotheek. Voor alle andere hypotheekvormen, zoals de spaarhypotheek en de aflossingsvrije hypotheek, is de hypotheekrenteaftrek komen te vervallen. Hiermee wil de overheid stimuleren dat huizenbezitters hun hypotheekschuld aflossen.

Berekenen annuïteitenhypotheek

Om het jaarlijkse of maandelijkse aflossingsdeel en rentedeel te berekenen kun je gebruik maken van een annuïtaire aflossingstabel. Met behulp van deze tabel kun je stap voor stap berekenen welk deel van de annuïteit bestaat uit aflossing en welk deel bestaat uit rente. In het eerste filmpje hieronder wordt dat uitgelegd. In het tweede filmpje wordt een toelichting gegeven op de wiskundige formule die wordt gehanteerd bij de berekening van annuïteiten. Wanneer je de maandelijkse annuïteit niet handmatig wilt berekenen, kun je op hypotheeklastencalculator het hypotheekbedrag, rentepercentage, de looptijd en hypotheekrenteaftrek invullen.

Voor- en nadelen annuïteitenhypotheek

Bij een annuïteitenhypotheek lost een geldlener zijn hypotheekschuld af. Het voordeel hiervan is dat de woningeigenaar vermogen opbouwt. Een tweede voordeel is dat het een relatief eenvoudige hypotheekvorm is waarbij de lening aan het einde van de looptijd gegarandeerd is afgelost. Dit in tegenstelling tot bijv. een beleggingshypotheek. Een derde voordeel is dat in de beginjaren de lasten lasten relatief laag zijn vanwege de hypotheekrenteaftrek. Dit is vooral aantrekkelijk voor mensen die aan het begin van hun carrière staan en nog niet zo’n hoog inkomen hebben.

Het nadeel van de annuïteitenhypotheek is dat hypotheekrenteaftrek steeds lager wordt waardoor de nettomaandlasten in de loop der jaren toenemen. Wanneer iemand voor een annuïteitenhypotheek kiest, moet hij zeker weten dat hij de toenemende kosten kan blijven betalen. Een ander nadeel is dat in de beginjaren nauwelijks wordt afgelost, omdat de annuïteit in de eerste jaren vooral uit rente bestaat. Tot slot is een annuïteitenhypotheek een relatief dure hypotheekvorm. In onderstaande infographic wordt dat zichtbaar door de kosten van verschillende  hypotheekvormen met elkaar te vergelijken.

author-avatar

Over Scholto Bos

Scholto is financieel expert en oprichter van Finler Media. Hij werkte 9 jaar bij de directie van financieel-economische zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Daarvoor was hij consultant bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc in Den Haag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *