Economie

Bestedingsinflatie

Bestedingsinflatie

Als er meer mensen een frituurpan aan willen schaffen dan er verkrijgbaar zijn, kunnen aanbieders de prijs gemakkelijk een stukje hoger maken. Als dit niet alleen voor frituurpannen, maar voor alle producten in een land geldt, wordt alles een beetje duurder. Er is dan sprake van een algemene stijging van het prijspeil. Dit heet inflatie. De prijsstijging wordt in dit voorbeeld veroorzaakt doordat er meer vraag dan aanbod is. Dit heet bestedingsinflatie.

Bestedingsinflatie is inflatie die wordt veroorzaakt door de vraagzijde van de economie. De vraag naar goederen en diensten is groter dan er geproduceerd kan worden. Anders gezegd is de effectieve vraag groter dan de productiecapaciteit. Dit heet overbesteding. Door overbesteding zijn aanbieders van goederen en diensten geneigd om hun prijzen te verhogen. Een andere naam voor bestedingsinflatie is vraaginflatie.

Inflatie die veroorzaakt wordt door de aanbodzijde van de economie, wordt kosteninflatie genoemd. Zowel door bestedingsinflatie als kosteninflatie daalt de koopkracht.

author-avatar

Over Scholto Bos

Scholto is financieel-juridisch adviseur en eigenaar van Finler.nl. Eerder werkte hij bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc in Den Haag.